Районна газета

Адреса Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

Адреса Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України:

 40024, м. Суми, вул. Харківська, 30/1,

 тел. 22-12-84, 36-00-85, 36-00-32.

Згідно вимог Закону у разі порушення законодавства про захист економічної конкуренції як суб’єктами господарювання, так і органами влади чи місцевого самоврядування територіальним відділенням приймаються до розгляду лише письмові заяви. Заява повинна містити:

  • найменування органу, до якого подається заява;
  • найменування, поштову адресу, інші реквізити (факс, телефон) заявника;
  • найменування, поштову адресу, інші реквізити відповідача;
  • зміст вимог і виклад обставин, якими заявник обґрунтовує свої вимоги;
  • перелік документів, що додаються до заяви;

підпис заявника або його представника із зазначенням часу подання заяви.

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2013 рік

Буринська районна державна адміністрація Сумської області, 04058137 
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Очікувана процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки  документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітка

3

4

5

6

7

8

Газ природний, скраплений або в газоподібному стані, код за

ДК 016:2010 -  06.20.1

2274

Державний бюджет, районний бюджет

119889,42 грн.

(Сто дев’ятнадцять тисяч вісімсот вісімдесят дев’ять грн.

42 коп.)

з ПДВ

Закупівля в одного учасника

червень

2013 року

Відділ

економічного розвитку

і торгівлі

Буринської районної державної адміністрації

-

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  29.05.2013 № 1.

Голова комітету з конкурсних торгів

Буринської районної державної адміністрації        Бескоровайний І.І.    _________________
                                                                          (прізвище, ініціали)        (підпис)                  М.П.                   

                       

Секретар комітету з конкурсних торгів

Буринської районної державної адміністрації        Гагін А.М.________   _________________
                                                                           (прізвище, ініціали)       (підпис)

Звіт про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти за січень-березень 2013 року

 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

0

4

0

5

8

1

3

7

 

Державне статистичне спостереження

 

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується

статтею 21 Закону України "Про державну статистику"

 

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення

 

ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ ТОВАРІВ,

РОБІТ І ПОСЛУГ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ

за січень – березень 2013 року

 

Подають:

Термін подання

№ 1–торги

юридичні особи, на яких поширюється дія Закону України "Про здійснення державних закупівель" та/або Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності»:

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації – головні розпорядники бюджетних коштів1 (з урахуванням зведеної інформації щодо розпорядників коштів відповідних місцевих бюджетів, а також установ, організацій та підприємств, утворених в установленому порядку органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та уповноважених на отримання державних коштів, взяття за ними зобов'язань і здійснення платежів, у тому числі комунальних підприємств, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірніх підприємств, а також підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить комунальним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об'єднання таких підприємств (господарських товариств)) – головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управлінню статистики в м. Севастополі;

центральні органи виконавчої влади – головні розпорядники бюджетних коштів1, розпорядники державних кредитних ресурсів, коштів Національного банку України, Пенсійного фонду України, державних цільових фондів, державних та місцевих фондів, коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування, Фонду соціального захисту інвалідів(з урахуванням зведеної інформації по всіх підпорядкованих, підконтрольних органах державної влади, установах, організаціях та підприємствах, утворених в установленому порядку органами державної влади, та уповноважених на отримання державних коштів, взяття за ними зобов'язань і здійснення платежів, у тому числі державних, казенних підприємств, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких державна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірніх підприємств, а також підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державним, у тому числі казенним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об'єднання таких підприємств (господарських товариств)),  щодо яких здійснюються функції з управління державним майном або корпоративними правами держави) – Головному управлінню регіональної статистики.

не пізніше

16 числа

після

звітного періоду

(квартальна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держстату України

26.11.2012 № 485

1Відповідно до Закону України "Про державний бюджет України" на звітний рік.

 

Респондент:

 

Найменування:  Буринська районна державна адміністрація Сумської області_____________________________________

 

 

Місцезнаходження (юридична адреса): 41700, Сумська обл., м. Буринь, пл. Першотравнева, 20_____________________

 

_________________________________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

_________________________________________________________________________________________________________________

№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): 41700, Сумська обл., м. Буринь,______                пл. Першотравнева, 20__________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа  тощо,

_________________________________________________________________________________________________________________

№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

 

 

Код

рядка

Усього за процедурами закупівель

У тому числі за видами процедур закупівель

Закупівлі

без застосу-вання процедур

 

відкриті торги

двосту-пеневі

торги

запити

цінових пропозицій

попередня кваліфікація учасників

закупівлі

в одного

учасника

електронний реверсивний аукціон

 

А

Б

1=2+3+4+5+6+7

2

3

4

5

6

7

8

 

І. ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКУПІВЕЛЬ – одиниць

 

Усього оголошень про результати

проведення процедур закупівель

(р. 100 >= р. 101)

100

10

1

-

-

-

9

-

х

 

з них

оголошень про результати проведення процедур закупівель, які відмінені чи визнані замовником такими,

що не відбулися, в цілому

 

101

-

-

-

-

-

-

-

х

 

Усього проведено процедур закупівель з урахуванням частин предмета закупівлі (лотів) (р. 110 >= р. 112)

110

10

1

-

-

-

9

-

х

 

з них

процедури закупівель відмінені чи визнані такими, що не відбулися за частинами предмета закупівлі (лотами)

112

-

-

-

-

-

-

-

х

 

Кількість учасників, які подали пропозиції конкурсних торгів для участі у процедурах закупівлі (р. 120 >= р. 130)

120

11

2

-

-

-

9

-

х

 

Кількість пропозицій конкурсних торгів,у тому числі  за частинами предмета закупівлі (лотами)

121

11

2

-

-

-

9

-

х

 

з них

кількість відхилених пропозицій конкурсних торгів

122

-

-

-

-

-

-

-

х

 

Кількість учасників – переможців

(р. 130 = р. 131 + р. 132)

130

10

1

-

-

-

9

-

х

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вітчизняних суб’єктів

господарювання

131

10

1

-

-

-

9

-

118

 

іноземних суб’єктів

господарювання

132

-

-

-

-

-

-

-

х

 

Кількість укладених договорів

(р. 140 = р. 150 + р. 160)

140

10

1

-

-

-

9

-

157

 

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з вітчизняними суб’єктами господарювання

150

10

1

-

-

-

9

-

157

 

з іноземними суб’єктами господарювання

160

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Кількість укладених рамкових угод

170

-

-

-

х

-

х

х

х

 

Кількість договорів укладених за  рамковими угодами

171

-

-

-

х

-

х

х

х

 

Кількість укладених договорів у попередні роки, які виконуються

180

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Усього звернень щодо усунення порушень під час проведення процедур закупівель

190

-

-

-

-

-

-

-

х

 

 

Код

рядка

Усього за процедурами закупівель

У тому числі за видами процедур закупівель

Закупівлі

без застосу-вання процедур

 

відкриті торги

двосту-пеневі

торги

запити

цінових пропозицій

попередня кваліфікація учасників

закупівлі

в одного

учасника

електронний реверсивний аукціон

 

А

Б

1=2+3+4+5+6+7

2

3

4

5

6

7

8

 

II. ВАРТІСHA XAPAКTEPИCTИKA ЗАКУПІВЕЛЬ – тис.грн.

 

Загальна річна сума коштів, запланованих замовником для закупівлі товарів, робіт і послуг (р. 200 >= р. 201 + р. 202)

 

200

7089,2

х

х

х

х

х

х

10982,1

 

кошти державних, казенних, комунальних підприємств

201

-

-

-

х

х

х

х

-

 

кошти  господарських товариств, у яких   державна або комунальна частка акцій перевищує 50 відсотків

 

202

-

-

-

х

х

х

х

-

 

Загальна сума коштів, яку заявили у звітному періоді для закупівлі товарів, робіт і послуг

210

5912,2

391,3

-

-

-

5520,9

-

4697,3

 

Загальна сума коштів за укладеними договорами у звітному періоді для закупівлі товарів, робіт і послуг

 

220

5870,9

350,0

-

-

-

5520,9

-

4697,3

 

у тому числі за рахунок

коштів Державного бюджету  України

221

-

-

-

-

-

-

-

207,1

 

коштів бюджету Автономної

Республіки Крим

222

-

-

-

-

-

-

-

-

 

коштів місцевих бюджетів

223

5870,9

350,0

-

-

-

5520,9

-

4490,2

 

коштів Національного банку України

224

-

-

-

-

-

-

-

-

 

коштів державних  цільових  фондів, державних та місцевих фондів

225

-

-

-

-

-

-

-

-

 

коштів Пенсійного фонду України

226

-

-

-

-

-

-

-

-

 

коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування, Фонду соціального захисту інвалідів

227

-

-

-

-

-

-

-

-

 

державних кредитних ресурсів

228

-

-

-

-

-

-

-

-

 

коштів державних, казенних, комунальних підприємств

229

-

-

-

-

-

-

-

-

 

коштів господарських товариств , у яких  державна або комунальна частка акцій перевищує 50 відсотків

230

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Загальна сума коштів (фактичні видатки)

у звітному періоді за укладеними договорами для закупівлі товарів, робіт

і послуг

240

900,5

-

-

-

-

900,5

 

2847,4

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

товарів

241

900,5

-

-

-

-

900,5

-

2460,5

 

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

товарів вітчизняного виробництва

241а

900,5

-

-

-

-

900,5

-

2460,5

 

робіт

242

-

-

-

-

-

-

-

-

 

послуг

243

-

-

-

-

-

-

-

386,9

 

Загальна сума коштів (фактичні видатки)

у звітному періоді за договорами, укладеними  в попередні роки, які виконуються

 

250

-

-

-

-

-

-

-

-

 

                         

             ____________________________________________                                       І.І.Бескоровайний______

             Місце підпису керівника та/або особи,                                                                                                       (ПІБ)

             відповідальної за достовірність наданої інформації                                                                                      

 

             ____________________________________________                                        А.М.Гагін_____________

                                                                                                                                                                                 (ПІБ)

             телефон: (05454) 2-14-51  факс: _-___ електронна пошта: u.ekonom.buryn@rambler.ru    

Склад робочі групи з реалізації Стратегії розвитку Сумської області на період до 2015 року "Нова Сумщина – 2015" у Буринському районі

Напрямок діяльності

 

ПІБ члена робочої групи, посада за основним місцем роботи

 

Координати члена робочої групи

1.

Реформування та розвитку ЖКГ

Ходенко Любов Валентинівна,
начальник відділу містобудування,  архітектури та

житлово-комунального господарства районної державної адміністрації

 

 (05454) 2-18-57

2.

Реформування та розвитку кластеру будівництва

Ходенко Любов Валентинівна,
начальник відділу містобудування,  архітектури та

житлово-комунального господарства районної державної адміністрації

 

 (05454) 2-18-57

3.

Захисту місцевого товаровиробника

Бескоровайний Ігор Іванович,

начальник управління економіки районної державної адміністрації

 (05454) 2-14-51

 

4.

Впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій

Ходенко Любов Валентинівна,
начальник відділу містобудування,  архітектури та

житлово-комунального господарства районної державної адміністрації

 

 (05454) 2-18-57

5.

Освіта

Стасюк Валентина Петрівна,

начальник відділу освіти районної державної адміністрації

 (05454) 2-22-35

 

6.

Сприяння залученню інвестицій

Бескоровайний Ігор Іванович,

начальник управління економіки районної державної адміністрації

 (05454) 2-14-51

 

7.

Охорона здоров’я

Сдорук Зоя Олексіївна,

головний лікар центральної районної лікарні

 (05454) 2-20-77

8.

Малий та середній бізнес

Коркіна Ірина Миколаївна,

фізична особа-підприємець, голова Буринської районної профспілкової організації працівників кооперації та інших форм підприємництва

(05454) 2-14-51

 

9.

АПК

Мірошник Ігор Михайлович,

начальник управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

 (05454) 2-23-91

Загальне керівництво роботи робочої групи з реалізації Стратегії розвитку Сумської області на період до 2015 року "Нова Сумщина – 2015" у Буринському районі

Мельник Віталій Миколайович,

перший заступник голови районної державної адміністрації

 (05454) 2-14-31

Моніторинг співфінасування спільного проекту ЄС та ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - ІІ"

    Моніторинг співфінасування спільного проекту ЄС та ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - ІІ", станом на 01.06.2013    
                                   
№ з/п Населений пункт, назва проекту Загальна вартість проекту Внески партнерів 2012 рік ФАКТ 2013 рік ПЛАН
Кошти проекту ПРООН, грн. Кошти членів громади, грн. Кошти районного бюджету, грн. Кошти сільського бюджету, грн. Кошти обласного бюджету, грн. Кошти проекту ПРООН, грн. Кошти членів громади, грн. Кошти районного бюджету, грн. Кошти сільського бюджету, грн. Кошти обласного бюджету, грн. Кошти проекту ПРООН, грн. Кошти членів громади, грн. Кошти районного бюджету, грн. Кошти сільського бюджету, грн. Кошти обласного бюджету, грн.
1 с.Піски  ОГ "Надія" "Енергозберігаючі заходи у дитячому садку Берізка" 159690 71910 8785,5 56800 14295 7899,5 64719 8785,5 56800 14295 7899,5 7191 0 0 0 0
 у т. ч.  надійшло 159690 71910 8785,5 56800 14295 7899,5 64719 8000 56800 14295 7899,5 7191        
використано 155447 67667 8785,5 56800 14295 7899,5 60476 8000 56800 14295 7899,5 7191        
2 с. Степанівка ОГ "Дія" "Енергозберігаючі заходи у Степанівській ЗОШ І-ІІ ст." 157360 71910 10854 63136 4000 7460 64719 7870 63136 4000 7460 7191 2984 0 0 0
 у т. ч.  надійшло 154376 71910 7870 63136 4000 7460 64719 7870 63136 4000 7460 7191        
використано 154376 71910 7870 63136 4000 7460 64719 7870 63136 4000 7460 7191        
3 с. Чернеча Слобода                                ОГ "Чернечослобідське" "Будівництво водогону ІІІ черга" 257038 20640 85598 115720 20000 15080 20640 20506,2 115720 20000     65091,8   0 15080
 у т. ч.  надійшло 166546,2 10320 20506,2 115720 20000 0 10320 20506,2 115720 20 000,0            
використано 166546,2 10320 20506,2 115720 20000 0 10320 20506,2 115720 20 000,0            
                                 
4 ГО «Слобідська сільська організація громади «Мрія»» "Енерогозберігаючі заходи по заміні вікон у будівлі Слобідського НВК І-ІІІ ст" 168121 81250 8410 55615 15000 7846           81250 8410 55615 15000 7846
 у т. ч.  надійшло 24660 16250 8410 0 0 0           16250 8410      
використано 0 0 0 0 0 0                    
5 с. Черепівка "Надія" Капітальний ремонт приміщення ФАПу в                    с. Черепівка та придбання медичного обладнання  148696 74347 7437 50222 10000 6690 14869,4 5130,6   10000 1110 59477,6 2306,4 50222   5580
 у т. ч.  надійшло 94601,62 66912,3 6837 9742,32 10000 1110 14869,4 5130,6   10000 1110 52042,9 1706,4 9742,32    
використано 92895,22 66912,3 5130,6 9742,32 10000 1110 14869,4 5130,6   10000 1110 52042,9   9742,32    
Всього "Основна квота" 890905,0 320057,0 121084,5 341493,0 63295,0 44975,5 164947,4 42292,3 235656,0 48295,0 16469,5 155109,6 78792,2 105837,0 15000,0 28506,0
1 с. Хустянка ОГ "Мрія" "Покращення надання медичних послуг  в ФАПі с. Хустянка Буринського району  шляхом придбання медичного обладнання" 98728 19745 4950 10000 56630 7403           19745 4950 10000 56630 7403
 у т. ч.  надійшло 8899 3949 4950 0 0 0           3949 4950      
використано 0 0 0 0 0 0                    
2 с. Червона Слобода "Червонослобідське" "Реконструкція вуличного освітлення" 225336 21152 11687 10000 174300 8197           21152 11687 10000 174300 8197
 у т. ч.  надійшло 66200,3 0 6000 0 60200,3 0             6000   60200,3  
використано 6079,75 0 0 0 6079,75 0                 6079,75  
Всього "Додаткова квота за напрямком "відтворення методології"" 332963,0 44846,0 21587,0 20000,0 230930,0 15600,0           44846,0 21587,0 20000,0 230930,0 15600,0
  с. Чернеча Слобода                                ОГ "Чернечослобідське" ЕКОНОМІЧНИЙ КОМПОНЕНТ 285715 200000 42858 0 42857 0           200000 42858   42857  
Всього по основній, додатковій квоті та ЕКОНОМІЧНОМУ КОМПОНЕНТУ 1509583,0 564903,0 185529,5 361493,0 337082,0 60575,5 164947,4 42292,3 235656,0 48295,0 16469,5 399955,6 143237,2 125837,0 288787,0 44106,0
 у т. ч.  надійшло 674973,1 241251,3 63358,7 245398,3 108495,3 16469,5 154627,4 41506,8 235656,0 48295,0 16469,5 86623,9 21066,4 9742,3 60200,3 0,0
використано 575344,2 216809,3 42292,3 245398,3 54374,8 16469,5 150384,4 41506,8 235656,0 48295,0 16469,5 66424,9 0,0 9742,3 6079,8 0,0
                                   
                                   
                                   
                                  44106