Районна газета

ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ БУРИНСЬКОГО РАЙОНУ НА 2013 РІК

 ПРОГРАМА

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ БУРИНСЬКОГО РАЙОНУ

НА 2013 РІК

 

 

місто Буринь – 2012

 

ЗМІСТ

 

Вступ………………………………………………………………………………….3

І. Соціально-економічний розвиток Буринського району у 2012 році…………..4

ІІ. Стратегічні завдання Програми…………………………………………………7

ІІІ. Пріоритетні напрями економічної і соціальної політики на 2013 рік  ………..8

1. Забезпечення умов для подальшого соціально-економічного зростання……..8

1.1. Податково-бюджетна політика. 8

1.2. Інвестиційна діяльність, створення умов для інвестиційної привабливості 9

1.3. Споживчий ринок. 9

1.4. Регуляторна політика та розвиток підприємництва. 10

2. Модернізація виробництва та інфраструктури. 12

2.1. Промисловість, інноваційний розвиток. 12

2.2. Підвищення конкурентоспроможності агропромилового комплексу..... 13

2.3. Транспорт та зв'язок. 14

2.4. Енергозабезпечення та енергозбереження. 15

2.5. Дорожній комплекс. 16

2.6. Житлова політика. 17

2.7. Житлово-комунальне господарство. 18

3. Підвищення соціальних стандартів та гуманітраний розвиток. 19

3.1. Підтримка сім'ї, дітей та молоді 19

3.2. Грошові доходи населення. 20

3.3. Зайнятість населення та ринок праці 21

3.4. Соціальне забезпечення............................................................................. 22

3.5. Пенсійне забезпечення. 23

3.6. Покращення здоров'я населення району 24

3.7. Освіта.......................................................................................................... 25

3.8. Фізична культура і спорт. 26

3.9. Культура, туризм. 27

3.10. Інформаційний простір. 28

3.11. Формування громадянського суспільсьтва. 29

3.12. Охорона навколишнього природного середовища. 30

3.13. Забезпечення законності і правопорядку. 31

4. Поліпшення якості державного управління. 32

ІV. Контроль за виконанням Програми.......................................................... 33

Додатки………………………………………………………………………..34

Додаток 1.1. Заходи щодо реалізації програми економічного і соціального розвитку Буринського району на 2013 рік

Додаток 1.2. Перелік проектів з термомодернізації бюджетних установ, що претендують на фінансування за рахунок "зелених інвестицій" у 2013 році

Додаток 2. Основні показники економічного і соціального розвитку Буринського району на 2013 рік

Додаток 3. Перелік районних цільових програм по галузях, фінансування яких у 2013 році здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету

 

 

ВСТУП

Програма економічного і соціального розвитку Буринського району на 2013 рік (далі – Програма) розроблена управлінням економіки Буринської районної державної адміністрації спільно з іншими структурними підрозділами Буринської районної державної адміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади в районі, виконавчими комітетами міської та сільських рад відповідно до Закону України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", розпорядження голови Буринської районної державної адміністрації від 15 жовтня 2012 року № 547-ОД "Про організацію розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку Буринського району на                2013 рік".

В основу проекту Програми покладені ключові положення Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", Стратегії розвитку Сумської області на період до 2015 року "Нова Сумщина – 2015".

Метою Програми є зростання добробуту і підвищення якості життя населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку.

Програма визначає цілі, завдання, основні заходи економічного і соціального розвитку Буринського району на 2013 рік. За кожним напрямом сформульовані проблемні питання та критерії ефективності. Заходи, що реалізуються, повинні закласти основу для стійкого довгострокового економічного зростання та підвищення добробуту населення району.

Відповідно до Програми головні зусилля будуть спрямовані на закріплення економічного зростання на основі інноваційно-інвестиційної складової, забезпечення доступу до результатів економічного зростання для якомога більшої кількості громадян, справедливої оплати праці, повноцінного відновлення робочої сили та запровадження стимулів до збільшення індивідуальних доходів громадян шляхом підвищення продуктивності праці з метою досягнення головної мети розвитку – підвищення добробуту населення Буринського району.

Напрями та завдання Програми конкретизуються в додатках до неї: "Заходи щодо реалізації Програми економічного і соціального розвитку Буринського району на 2013 рік", "Перелік проектів з термомодернізації бюджетних установ, що претендують на фінансування за рахунок "зелених інвестицій" у 2013 році", "Основні показники економічного і соціального розвитку Буринського району на 2013 рік", "Перелік районних цільових програм по галузях, фінансування яких у 2013 році здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету".

І. Соціально-економічний розвиток Буринського району у 2012 році

Протягом звітного періоду завдяки координації зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання району проводилась виважена та послідовна робота щодо забезпечення виконання Програми економічного і соціального розвитку Буринського району на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013-2014 роки.

За результатами  проведеної роботи відслідковується позитивна динаміка окремих показників економічного та соціального розвитку району.

Зростання обсягів реалізації промислової продукції

За січень-вересень 2012 року реалізовано промислової продукції на суму 20,2 млн. гривень, що в 2,6 рази більше, ніж за відповідний період 2011 року. Частка району в загальному обсязі реалізованої промислової продукції по Сумській області становить 0,1%.

Зростання основних показників аграрного комплексу, будівництво та реконструкція виробничих об'єктів галузі, розбудова інфраструктури аграрного ринку

Сільськогосподарська галузь району демонструє стабільний поступальний розвиток. За 9 місяців 2012 року вироблено валової продукції сільського господарства на суму 297,7 млн. гривень (101,7% до відповідного показника минулого року).

З початку року в галузі тваринництва введено в дію 1 молокопровід у Буринській філії ПрАТ «Райз-Максимко». Продовжується робота по будівництву доїльної зали на 600 голів корів в СФГ «Віталія» с. Чернеча Слобода.

З метою відродження соціальної сфери та інфраструктури сільських територій у районі запроваджено принцип спільної відповідальності з користувачами землі. Завдяки цьому на розвиток сільських населених пунктів протягом звітного періоду було залучено 2,0 млн. грн.

Поліпшення ведення бізнесу

У районі створено центр з надання адміністративних послуг, діяльність якого спрямована на створення доступних та зручних умов отримання адміністративних послуг.

Станом на 01.10.2012 суб'єктам господарювання району видано 201 документ дозвільного характеру, надано 601 консультацію.

Збільшення надходжень до місцевих бюджетів

За січень-вересень 2012 року до місцевих бюджетів району надійшло             16,3 млн. грн. власних та закріплених доходів, що на 34,9% більше порівняно з відповідним періодом минулого року. Затверджені місцевими радами показники звітного періоду виконано по зведеному бюджету на 123,5%, по районному – 104,8%, по міському – 121,7%, по сільських – 150,2%.

Повільне зростання цін, розвиток інфраструктури та розширення внутрішньої пропозиції на споживчому ринку

Споживчий ринок району, незважаючи на наслідки фінансової кризи, зниження попиту на товари і послуги, характеризується подальшим розвитком інфраструктури, високим рівнем товарного насичення, стабільним балансом попиту і пропозиції.

 Буринською районною державною адміністрацією проводилась відповідна робота з державного регулювання цін на продукти харчування, визначена розпорядженнями голови Сумської обласної державної адміністрації від 01.02.2007 №35 „Про запровадження державного регулювання цін на окремі продовольчі товари”, від 17.10.2007 №665 „Про державне регулювання цін на борошно, хліб та хлібобулочні вироби”, від 08.11.2007 №730 „Про декларування змін цін”.

  За 9 місяців 2012 року темпи зростання споживчих цін на продукти харчування по району склали 95,1% (по області – 96,6%). За результатами звітного періоду район входить до першої трійки районів області за низьким рівнем споживчих цін.

Покращення ситуації на ринку праці

Продовжується тенденція до зменшення чисельність осіб, зареєстрованих у службі зайнятості. Станом на 01.10.2012 на обліку в Буринському районному центрі зайнятості перебувало 300 незайнятих трудовою діяльністю осіб, що на 90 осіб менше порівняно з відповідною датою минулого року.

За 9 місяців 2012 року у районі створено 261 нове робоче місце, річне програмне завдання виконано на 104,4%.

Збільшення доходів населення

За січень-вересень 2012 року заробітна плата одного штатного працівника у районі зросла на 24,7% порівняно з відповідним періодом минулого року і склала 2196,1 гривень.

Покращення житлових умов населення району

За 9 місяців 2012 року введено в експлуатацію 1527 кв. метрів загальної площі житла, що на 29,8% більше, ніж за відповідний період
2011 року.

Створення умов для обслуговування населення в закладах охорони здоров’я району шляхом ремонтів об’єктів медичної інфраструктури та забезпечення їх новим медичним обладнанням

Протягом 2012 року вживалися заходи щодо покращення матеріально – технічної бази лікувально - профілактичних закладів району.

Проведений капітальний ремонт Біжівського фельдшерсько-акушерського пункту з оновленням його матеріально-технічної бази, завершено капітальний ремонт дитячого відділення Буринської центральної районної лікарні та придбано для нього медичне обладнання, відремонтовано центральний вхід в терапевтичний корпус Буринської центральної районної лікарні.

Придбаний автомобіль швидкої медичної допомоги для Чернечослобідської сільської дільничної лікарні.

Для лікаря молодого спеціаліста придбане житло у м. Буринь.

Продовжується впровадження енергозберігаючих технологій: проведена заміна всіх вікон на металопластикові склопакети у терапевтичному відділенні  та 25 віконних блоків в інших структурних підрозділах Буринської центральної районної лікарні, також замінено вікна у Червонослобідському фельдшерсько-акушерському пункті та Кошарському фельдшерському пункті. 

Проведений капітальний ремонт топкової модульної котельні Буринської центральної районної лікарні, а також реконструкцію систем опалення Михайлівського, Жуківського і Чашанського фельдшерсько-акушерських пунктів та Яровівського фельдшерського пункту.

Покращення показників здоров’я населення району у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (зменшення рівня малюкової смертності з 11,9 до 6,5 на 1000 народжених живими, захворюваності на туберкульоз органів дихання з 43,4 до 36,8 на 100 тисяч населення, у тому числі його деструктивну форму з 10,8 до 7,4 на 100 тисяч населення, зниження рівня первинної інвалідності серед дорослого населення з 28,2 до 24,5 на 10 тисяч населення, у тому числі у працездатному віці з 43,2 до 37,3 на 10 тисяч та дитячому віці з 24,8 до 7,1 на 10 тисяч дитячого населення).

Створення сучасної спортивної та культурної інфраструктури

За рахунок залучених коштів у сумі 60,0 тис. гривень розпочато комплекс робіт з ремонт стадіону «Урожай» у м. Буринь.

Протягом звітного періоду капітально відремонтовано 5 закладів культури. Придбані сценічні костюми, одяг сцени, аудіоапаратуру та інше обладнання для 9 клубних закладів району.

Дочинників, що гальмують розвиток району, належать:

наявність високої конкуренції з боку інших виробників промислової продукції, що стримує розвиток промислових підприємств району;

зменшення обсягів державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників значно стримує активізацію їх інвестиційної діяльності(у порівнянні з докризовим періодом видатки державного бюджету, спрямовані на підтримку аграрної галузі, скоротилися більш ніж у 10 разів);

брак власних коштів підприємств для здійснення інвестування
у розвиток та недостатня ефективність державної грошово-кредитної політики, високі відсоткові ставки за користування банківськими кредитами, низький рівень розвитку страхового бізнесу та ринку цінних паперів;

недостатньо висока частка продукції місцевих товаровиробників на споживчому ринку району;

наявність податкового боргу до державного та місцевих бюджетів(на 01.10.2012 податковий борг по платежах до бюджетів усіх рівнів склав 1393,4 тис. гривень, у тому числі до державного бюджету – 530,4 тис. гривень, до місцевого бюджету – 863,0 тис. гривень);

високе навантаження на одне вільне робоче місце (на 01.10.2012 на одну вакансію припадає 23 незайнятих громадян);

не завершено будівництво підвідних газопроводів до сільських населених пунктів району;

кризовий стан житлово-комунального господарства району (спостерігається подальше погіршення технічного стану житлового фонду,  якість житлово-комунальних послуг не відповідає вимогам, низький рівень конкурентного середовища на ринку послуг з управління та утримання будинків, споруд та прибудинкових територій);

недостатній рівень надання медичних послуг, необхідність продовження роботи щодо матеріально-технічного забезпечення, ремонту, реконструкції закладів охорони здоров’я(рівень фінансування галузі охорони здоров’я становить 35% від реальної потреби, забезпеченість лікарями становить 19,1 на 10 тис. населення, що на 15,7% нижче, ніж у середньому по області (22,7), лікарські посади у сільських амбулаторіях та дільничних лікарнях укомплектовані на 49%, 70% діагностичної апаратури закладів охорони здоров’я району вичерпали свій ресурс.

недостатній рівень гуманітарних послуг, особливо у сільській місцевості (необхідність продовження роботи щодо матеріально-технічного забезпечення, ремонту, реконструкції закладів освіти, культури та спорту. Спостерігається перевантаження груп дошкільних навчальних закладів  міста (на 100 місцях виховується 121 дитина), 76% сільських шкіл є малокомплектними, вартість утримання одного умовного учня на рік у зазначених школах перевищує нормативні показники у 2-3 рази, 4 заклади культури потребують капітального ремонту, 12 закладів культури не опалюється; потребує оновлення спортивна матеріально-технічна база дитячо-юнацької спортивної школи та загальноосвітніх навчальних закладів).

Зазначені проблеми негативно впливають на розвиток основних галузей економіки району, зростання добробуту та комфортного життя населення і тому є основними для вирішення у 2013 році.

ІІ. Стратегічні завдання Програми

Стратегічними завданнями району у 2013 році є модернізація та технічне переозброєння виробництва на основі інвестиційної складової. Основна робота буде спрямована на реалізацію інвестиційних проектів з розбудови інфраструктури району, оновлення та створення нових виробничих потужностей, створення нових робочих місць, підвищення доходів населення.

Завдання Програми ґрунтуються на основних положеннях Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", Стратегії розвитку Сумської області на період до 2015 року "Нова Сумщина – 2015" шляхом:

розвитку реального сектору економіки району як базису для підвищення зайнятості, збільшення доходів та зниження рівня інфляції;

інвестиційно-інноваційного розвитку економіки району, реалізації інвестиційних проектів;

підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг, вироблених в районі;

створення умов розвитку ринкового середовища, підтримки малого і середнього підприємництва;

продовження модернізації інфраструктури району, зокрема житлово-комунальної та транспортної;

підвищення стандартів, якості та доступності освіти, медичного обслуговування, соціального захисту населення, спорту та культури;

підвищення ефективності державного управління шляхом залучення на державну службу високопрофесійних кадрів.

З метою досягнення поставлених цілей і завдань робота органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування буде проводитись таким чином, щоб забезпечити необхідні умови для підвищення рівня економічного та соціального розвитку району, кожного населеного пункту.

ІІІ. Пріоритетні напрями економічної і соціальної політики на 2013 рік

         1.Забезпечення умов для подальшого соціально-економічного зростання

1.1. Податково-бюджетна політика

Одним із основних пріоритетів діяльності у сфері податково-бюджетної політики визначено забезпечення своєчасного та в повному обсязі надходження до державного і місцевих бюджетів податків, зборів (обов'язкових платежів), інших доходів відповідно до законодавства.

При цьому головною проблемою залишається наявність податкового боргу до державного та місцевих бюджетів.

Розмір недоїмки до Державного бюджету зменшився на 106,9 тис. грн. порівняно з початком 2012 року і станом на 01.10.2012 склав 530,4 тис. грн. Недоїмка до місцевих бюджетів на цю ж дату – 863,0 тис. грн., що на 386,8 тис. грн. більше у порівнянні з початком поточного року.

Для забезпечення у 2013 році своєчасного та в повному обсязі наповнення бюджетів усіх рівнів визначені наступні завдання:

посилення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, встановлених законодавством;

скорочення податкового боргу до бюджетів усіх рівнів.

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити надходження до бюджетів усіх рівнів податкових зобов’язань у повному обсязі та в установлені законодавством терміни, збільшення надходжень до місцевих бюджетів, у тому числі за рахунок ефективного використання їх основних резервів, недопущення втрат бюджетів усіх рівнів, упередження незаконного відшкодування з бюджету податку на додану вартість, зменшення кількості збиткових підприємств і сум їх збитків, скорочення податкового боргу до бюджетів усіх рівнів.

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань

 

Показник

2011 рік факт

2012 рік очікуване

2013 рік прогноз

Надходження власних і закріплених доходів до місцевих бюджетів, тис. гривень

 

16758,7

 

22870,7

22880,6

1.2. Інвестиційна діяльність, створення умов для інвестиційної привабливості

Буринською районною державною адміністрацією створюються умови для поліпшення інвестиційного клімату в районі, забезпечення інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання та ефективності інвестування.

За січень-вересень 2012 року підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 12,2 млн. гривень інвестицій в основний капітал, що на 27% менше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Основною проблемою, що має негативний вплив на залучення інвестицій, залишається недостатній рівень розбудови інфраструктури району.

З метою забезпечення у 2013 році створення сприятливих умов для збільшення залучення інвестицій в економіку району визначені наступні завдання:

формування портфелю інвестиційних пропозицій району;

розбудова інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури району;

поширення інформації про інвестиційний потенціал району та адміністративний супровід інвестиційних проектів.

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити залучення в економіку району 20,5 млн. гривень інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування.

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань

Показники

2011 рік

факт

2012 рік очікуване

2013 рік

прогноз

Обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування у фактичних цінах, млн. гривень

28,9

20,0

20,5

1.3. Споживчий ринок

Споживчий ринок району характеризується подальшим розвитком інфраструктури, високим рівнем товарного насичення, стабільним балансом попиту і пропозиції та низьким рівнем інфляції.

За 9 місяців 2012 року темпи зростання споживчих цін на продукти харчування по району склали 95,1% (по області – 96,6%).

За підсумками 9 місяців 2012 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зростання обороту роздрібної торгівлі в порівнянних цінах склало 5,8% (39,5 млн. гривень).

Разом з цим залишається ряд проблемних питань розвитку галузі, зокрема: недостатня забезпеченість торговельними площами в магазинах та робочими місцями в закладах побутового обслуговування населення в сільській місцевості, низький, порівняно із затвердженими нормативами, загальний рівень забезпеченості населення району побутовими послугами, недостатньо висока частка продукції місцевих товаровиробників на районному споживчому ринку.

Для забезпечення у 2013 році збереження позитивної динаміки розвитку місцевого споживчого ринку, зокрема, забезпечення зростання обороту роздрібної торгівлі, збільшення на місцевому споживчому ринку частки конкурентоспроможної продукції місцевих виробників, насичення споживчого ринку якісними та безпечними товарами (послугами) за доступними для споживачів цінами визначені наступні завдання:

розвиток інфраструктури споживчого ринку, здатної забезпечувати рівень обслуговування населення відповідно до його потреб;

збільшення рівня забезпеченості торгівельними площами магазинів та робочими місцями закладів побутового обслуговування населення відповідно до встановлених нормативів;

збільшення частки місцевих товаровиробників на місцевому споживчому ринку;

поширення практики організації виїзного торгівельного та побутового обслуговування населення.

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити дотримання нормативу забезпеченості населення торгівельними площами в магазинах, місцями в загальнодоступних закладах ресторанного господарства, дотримання норм забезпечення населення побутовими послугами, раціональне використання бюджетних коштів при здійсненні державних закупівель, підвищення купівельної спроможності споживачів, збільшення частки місцевих виробників на районному споживчому ринку.

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань

Показник

2013 рік

Відкриття нових підприємств торгівлі, об'єктів

1

Відкриття нових закладів побутового обслуговування населення, закладів

1

Частка продукції місцевих товаровиробників, %

не менше 10%

1.4. Регуляторна політика та розвиток підприємництва

Діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів малого і середнього підприємництва, громадських об'єднань підприємців, а також установ ринкової інфраструктури спрямована на розв’язання актуальних проблем, що стримують розвиток приватної ініціативи, створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, формування та впровадження ефективної державно-громадської системи його обслуговування, підтримку та захист шляхом концентрації фінансових, матеріально-технічних ресурсів та виробничого потенціалу.

За 9 місяців 2012 року в середньому на 10 тис. наявного населення кількість діючих суб’єктів малого та середнього підприємництва в районі складала 384 одиниці, що на 3,0% більше за показник аналогічного періоду 2011 року, з них фізичних осіб підприємців – 343 (2011 рік – 356), середніх підприємств – 1 (1), малих підприємств – 41 (40).

Чисельність працюючих у суб’єктів малого і середнього підприємництва зменшилась на 1% і становить 1305 осіб, що складає 33,5% до загальної чисельності найманих працівників по району.

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) економічно активними середніми і малими підприємствами та фізичними особами-підприємцями збільшився з 117,3 млн. гривень у 2010 році до 184,2 млн. гривень у 2011 році. Надходження до бюджетів усіх рівнів за цей період зросли на 317,1 тис. гривень і склали 2488,1 тис. гривень.

Разом з цим залишаються проблемні питання, що стримують розвиток підприємницької діяльності:

відсутність чітко сформованої державної політики щодо антикризової фінансово-кредитної підтримки підприємництва;

високі ризики інвестиційної діяльності через нестабільну вартість грошей в умовах високої інфляції та невизначеної курсової динаміки;

дефіцит фінансових ресурсів через нестачу бюджетного фінансування, обмеженість ресурсних можливостей банків;

несприятливий податковий режим щодо кредиторів та позичальників.

Для забезпечення у 2013 році сприятливих умов розвитку ринкового середовища, підтримки малого і середнього підприємництва, вирішення ключових проблем ведення бізнесу – ресурсного, інформаційного, фінансово-кредитного забезпечення підприємців району, потребують вирішення наступні завдання:

формування стимулюючих механізмів ресурсної підтримки та позитивного іміджу малого і середнього бізнесу, інформаційно-просвітницьке забезпечення суб'єктів господарювання, підтримка підприємницької ініціативи безробітних щодо започаткування власної справи;

сприяння фінансово-кредитній підтримці малого та середнього підприємництва з питань реалізації інвестиційних проектів за пріоритетними для району напрямами на поворотній основі, залучення коштів банківських установ.

Реалізація цих завдань сприятиме структурній перебудові економіки району, зменшенню рівня безробіття та насиченню споживчого ринку якісними товарами та послугами місцевого виробника, забезпечить збільшення кількості суб’єктів малого і середнього підприємництва до 1033 одиниць та чисельності працюючих в них до 1340 осіб.

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань

 

Показники

2012 рік очікуване

2013 рік прогноз

Проведення аналізу регуляторного впливу проектів регуляторних актів, % від загальної кількості

100

100

Оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій, % від загальної кількості

100

100

Відстеження результативності регуляторних актів, % від загальної кількості

100

100

Кількість малих підприємств, одиниць

106

110

Кількість середніх підприємств, одиниць

3

3

Кількість фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності,  осіб

915

920

Кількість суб’єктів малого і середнього підприємництва,
одиниць

1024

1033

Чисельність працюючих у суб’єктів малого і середнього підприємництва, осіб

1315

1340

2. Модернізація виробництва та інфраструктури

2.1. Промисловість, інноваційний розвиток

У галузі промисловості протягом 2012 року виробничу діяльність на території району здійснювали два підприємства: філія ПрАТ «Вімм-Білль-Данн Україна» «Буринський завод сухого молока» та підприємство Буринської райспоживспілки «Хлібокомбінат».

За січень-вересень 2012 року обсяг виробленої промислової продукції зменшився порівняно з відповідним періодом 2011 року на 1,1% і склав               131,4 млн. грн. Однак, обсяг реалізованої промислової продукції по району  збільшився у 2,6 рази у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року і склав 20,2 млн. гривень.

Разом з цим залишається ряд проблемних питань розвитку галузі, зокрема:

брак власних коштів підприємств для здійснення інвестування у розвиток та недостатня ефективність державної грошово-кредитної політики;

висока конкуренція на ринках з боку інших підприємств;

відсутність на законодавчому рівні стимулів щодо активізації інвестиційно-інноваційної діяльності.

З метою зміцнення виробничого потенціалу, вироблення продукції, спроможної конкурувати на зовнішніх ринках і забезпечувати потреби внутрішнього ринку, на 2013 рік визначені наступні завдання:

модернізація, реконструкція, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції;

зміцнення позицій районних товаровиробників на внутрішньому ринку.

Реалізація цих завдань дозволить у 2013 році відновити позитивну динаміку обсягів виробництва промислової продукції.

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань

 

Показники

2011 рік

факт

2012

очікуване

2013

прогноз

Темпи зростання обсягів продукції промисловості, усього, %

86,4

100,0

101,0

2.2. Підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу

На сьогодні агропромисловий комплекс є однією з провідних галузей економіки району, стан справ у якій впливає на рівень та якість життя населення.

За 9 місяців 2012 року обсяг виробництва валової продукції сільського господарства склав 297,7 млн. гривень, або 101,7% до відповідного періоду 2011 року, у тому числі продукції рослинництва – 205,4 млн. гривень (101,7%), продукції тваринництва – 92,3 млн. гривень (101,6%).  

Разом з цим залишається ряд проблемних питань розвитку галузі, зокрема:

скорочення державної підтримки аграрної галузі, при цьому відсоткові ставки за користування банківськими кредитами є досить високими для сільськогосподарських товаровиробників;

ряд великих інвестиційних компаній, що працюють на території району, не займаються галуззю тваринництва, структура посівних площ у їх господарствах не відповідає науково - обґрунтованим нормам.

Для забезпечення у 2013 році стабільного розвитку агропромислового комплексу району та гарантування продовольчої безпеки визначені наступні завдання:

розбудова інфраструктури аграрного ринку, харчової та переробної промисловості;

розвиток великотоварного тваринництва з використанням сучасних технологій;

створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток сільських територій;

розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити позитивну динаміку виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення її якості та конкурентоспроможності, створення сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку аграрного сектору, а також сприятиме зростанню доходів сільського населення та створенню умов для розвитку соціальної інфраструктури сільських територій.

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань

 

Показники

2011 рік факт

2012 рік

очікуване

2013 рік прогноз

Темпи виробництва валової продукції сільського господарства, %

109,6

117,1

105,4

2.3. Транспорт та зв'язок

Транспорт

Протягом року у районі здійснювалися заходи, спрямовані на забезпечення належної якості обслуговування пасажирів на приміських маршрутах загального користування, посилення контролю за якістю пасажирських перевезень.

Разом з цим залишається ряд проблемних питань розвитку галузі, зокрема:

недостатній рівень охоплення сільських населених пунктів пасажирським автобусним сполученням;

скорочення пасажиропотоку на приміських маршрутах, що призводить

до зниження рентабельності їх перевезень.

За 9 місяців 2012 року послугами пасажирського автомобільного транспорту скористалось 122,8 тис. пасажирів, що на 39,9% менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Для забезпечення у 2013 році повного, безпечного та якісного задоволення потреб населення району в послугах автомобільного транспорту визначені наступні завдання:

забезпечення належної якості обслуговування пасажирів;

забезпечення охоплення сільських населених пунктів пасажирськими перевезеннями.

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити оптимізацію автомобільних пасажирських перевезень, покращення якості обслуговування пасажирів та підвищення рівня їх безпеки.

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань

Показники

2011 рік

факт

2012 рік

очікуване

2013 рік

прогноз

Темп росту обсягів перевезень вантажів автомобільним транспортом, %

129,7

125,0

125,0

Темп росту обсягів перевезень пасажирів автомобільним транспортом, %

92,4

65,0

101,0

Зв'язок

У районі проводилася робота щодо удосконалення телекомунікаційної мережі та безпровідного доступу до мережі Інтернет.

Разом з цим, залишається ряд проблемних питань розвитку галузі, зокрема:

щорічне збільшення кількості збиткових відділень поштового зв’язку, переважно у сільській місцевості;

поступове скорочення споживання основних поштових послуг протягом останніх років, зокрема письмової кореспонденції.

Для забезпечення у 2013 році підвищення якості послуг зв’язку визначені наступні завдання:

удосконалення телекомунікаційної мережі, розвиток широкосмугового доступу до мережі Інтернет;

сприяння забезпеченню на пільгових умовах доступу до глобальної мережі Інтернет особам з обмеженими фізичними можливостями;

забезпечення надання послуг поштового зв’язку належної якості.

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити покращення якості задоволення потреб населення району у послугах зв'язку.

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань

Показники

2011 рік

факт

2012 рік

очікуване

2013 рік

прогноз

Обсяг наданих послуг зв’язку, тис. гривень

2544,0

2688,0

2832,0

2.4. Енергозабезпечення та енергозбереження

Енергозабезпечення

Основним напрямком розвитку галузі енергозабезпечення залишається надійне, безперебійне та якісне забезпечення споживачів району енергоносіями.

З метою оперативного реагування та недопущення критичних ситуацій
у газо - та електропостачанні споживачам району постійно здійснюється моніторинг обсягів споживання та стану розрахунків за спожитий природний газ і електричну енергію у розрізі категорій споживачів.

Головними проблемами розвитку є наявність заборгованості за спожиті енергоносії.

Станом на 01.10.2012 загальний рівень розрахунків споживачів району перед ПАТ "Сумиобленерго" склав 101,7%, загальний борг споживачів району не змінився порівняно з початком року і становить 1,2 тис. гривень. Розрахунки споживачів перед ПАТ "Сумигаз" склали 121,1%, заборгованість становить 8,6 тис. гривень, що на 6,7 тис. гривень більше, ніж на початок року.

З метою забезпечення у 2013 році стабільного постачання енергоносіїв споживачам району визначені основні завдання розвитку енергетичного сектору:

підвищення надійності, якості та енергетичної безпеки поставок електричної енергії, природного газу місту та селам району;

своєчасна та повна оплата всіма категоріями споживачів району вартості спожитих енергоносіїв, у тому числі ліквідація наявної заборгованості за спожиті у минулих роках енергоносії.

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань

Показники

2012 рік

очікуване

2013 рік

прогноз

2013 рік

у % до 2012 року

Споживання електричної енергії, тис. кВт. год.

35000

35000

100,0

Постачання природного газу, тис. куб. метрів

19000

19000

100,0

Енергозбереження

Одним з головних напрямків роботи Буринської районної державної адміністрації є ефективне використання енергоресурсів.

За січень-вересень 2012 року бюджетні установи району за рахунок вжитих заходів з енергозбереження скоротили обсяги споживання паливно-енергетичних ресурсів на 10,1 тис. гривень.

За 9 місяців 2012 року замінено котли опалення у Буринській центральній районній лікарні, Біжівському та Степанівському фельдшерсько-акушерських пунктах, Дичанському сільському будинку культури, Біжівському та Червонослобідському сільських клубах. Також у закладах бюджетної сфери району протягом звітного періоду замінено 298 ламп розжарювання на енергоефективні, що дозволило вивільнити 1720 кВт електричної енергії.

Головною проблемою розвитку залишається недостатній рівень фінансування заходів з енергозбереження у бюджетній сфері району.

Для забезпечення у 2013 році скорочення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів визначені наступні завдання:

проведення комплексу заходів щодо скорочення споживання природного газу та електроенергії у бюджетній сфері району;

реалізація 3 проектів з термомодернізації бюджетних установ за рахунок коштів зелених інвестицій на загальну суму 3844,3 тис. гривень (додаток 1.2).

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань

Реалізація зазначених завдань дозволить скоротити споживання енергоносіїв по бюджетних установах та організаціях району.

2.5. Дорожній комплекс

Протягом 9 місяців 2012 року філією «Буринський райавтодор»                          ДП «Сумський облавтодор» на експлуатаційне утримання доріг використано 2290,9 тис. гривень, що на 962,2 тис. гривень більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Державним бюджетом України на 2012 рік передбачено виділення субвенції Буринському району для будівництва, реконструкції та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на загальну суму 545,9 тис. гривень. Станом на 1 жовтня поточного року із запланованої суми надійшло 392,8 тис. гривень, з них використано 125,4 тис. гривень, у тому числі: 39,3 тис. гривень – на капітальний ремонт комунальних доріг,                       86,1 тис. гривень – на поточний ремонт комунальних доріг. 

 За рахунок коштів міського бюджету у сумі 29,6 тис. гривень виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення капітального ремонту проїжджої частини вулиці Кутузова у місті Буринь. Кошторисна вартість будівництва становить 3524,978 тис. гривень.

Головною проблемою на сьогодні залишається необхідність забезпечення виконання значних обсягів невідкладних ремонтів та реконструкції доріг. Обсяги виділеного фінансування ремонтних робіт на місцевих дорогах, як і в попередніх роках, не забезпечують дотримання норм щодо міжремонтних строків експлуатації.

Для забезпечення у 2013 році підвищення рівня безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки автомобільних доріг загального користування, розвитку дорожньої інфраструктури та поліпшення інформаційного забезпечення учасників дорожнього руху головним завданням розвитку галузі визначено проведення реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг.

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод та покращення умов користування автодорогами району шляхом проведення поточного та капітального ремонту доріг.

2.6. Житлова політика

На сьогодні залучення інвестицій у житлове будівництво залишається ключовим питанням розвитку економіки району.

За 9 місяців 2012 року в експлуатацію введено 1527 кв. метрів загальної площі житла, що на 29,8% більше порівняно з відповідним періодом 2011 року.

Разом із цим, залишається ряд проблемних питань розвитку галузі, зокрема:

високі відсоткові ставки за користування кредитами;

відсутність бюджетних асигнувань у будівництво;

зростання вартості будівельних матеріалів, транспортних послуг та енергоносіїв.

Для забезпечення у 2013 році покращення житлових умов населення району, що перебуває на квартирному обліку, визначені наступні завдання:

фінансування будівництва житла відповідно до районної цільової програми "Власний дім" та за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів;

участь у Програмі молодіжного житлового будівництва;

участь у регіональній програмі будівництва (придбання) доступного житла на території Сумської області на 2010-2017 роки.

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити введення в експлуатацію
2,0 тис. кв. метрів загальної площі житла, покращити житлові умови населення району.

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань

Показники

2011 рік факт

2012 рік

очікуване

2013 рік прогноз

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис. гривень

589,0

500,0

500,0

Уведення в експлуатацію житла загальної площі, тис. кв. метрів

2,073

2,0

2,0

2.7. Житлово-комунальне господарство

З метою забезпечення всіх категорій споживачів якісними житлово-комунальними послугами у районі вживаються заходи щодо реформування та розвитку галузі. Зокрема, з метою недопущення підвищення соціальної напруги у місті серед споживачів житлово-комунальних послуг, викликаної необхідністю підвищення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення, відповідно до вимог пункту 96.1 Податкового кодексу України, міська рада, як засновник комунальних підприємств, ліквідувала комунальне підприємство «Буринь-Аква», а виконавцем послуг з централізованого водопостачання та водовідведення визначила комунальне підприємство міської ради «Буринь-теплосервіс». Покращився стан утримання житлового фонду. Так, протягом 9 місяців 2012 року на ремонт житлового фонду використано 336,6 тис. грн., у тому числі: 186,0 тис. грн. – кошти міського бюджету,        150,6 тис. грн. – кошти мешканців багатоповерхівок. За рахунок цих коштів виконано ремонт конструктивних елементів 7 багатоповерхових житлових будинків.

Разом із цим, залишається ряд проблемних питань розвитку галузі, а саме:

погіршення технічного стану житлового фонду;

низький рівень конкурентного середовища на ринку послуг з управління та утримання будинків, споруд, прибудинкових територій.

Для забезпечення у 2013 році підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, поліпшення рівня та якості надання житлово-комунальних послуг визначені наступні завдання:

технічне переоснащення житлово-комунального господарства, у тому числі реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків, модернізація та розвиток централізованих систем водопостачання, водовідведення;

підвищення якості надання житлово-комунальних послуг, зокрема забезпечення споживачів якісною питною водою.

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити підвищення надійності функціонування житлово-комунального господарства, поліпшення якості житлово-комунального обслуговування населення, розширення доступу людей до якісної питної води, у тому числі в сільській місцевості, шляхом проведення:

реконструкції 1 км  водопровідних мереж;

очистки та дезінфекції –55, ремонту (заміни) надбудов – 11,   благоустрою – 40 шахтних колодязів;

будівництва та реконструкції 8 км мереж вуличного освітлення, встановлення 100 енергозберігаючих джерел освітлення та 5 приладів диференційного обліку електроенергії.

3. Підвищення соціальних стандартів та гуманітарний розвиток

3.1. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

Відповідно до сучасної концепції розвитку України молодіжна, сімейна політика та політика стосовно дітей визначена в ряді основних соціальних гарантій розвитку держави. Протягом року досягнуто підвищення інтенсивності реалізації зазначених напрямів: перевищено запланований показник охоплення дітей послугами оздоровлення та відпочинку, активізовано роботу щодо проведення молодіжних культурно-мистецьких заходів, спрямованих, зокрема, на військово-патріотичне виховання молоді, підтримку творчої та обдарованої молоді, ужито заходів щодо надання всебічної допомоги сім’ям усіх категорій, особливо багатодітним родинам.

У районі проживає 47 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Функціонує 1 дитячий будинок сімейного типу у селі  Суховерхівка, де виховується 8 дітей. Влаштовано під опіку 8 дітей, 2 дітей з первинного обліку усиновлено громадянами України.

Разом з цим залишається ряд проблемних питань, зокрема:

недостатній обсяг фінансування галузей молодіжної, дитячої, сімейної та гендерної політики на рівні районного та сільських бюджетів;

зниження активності громадських організацій та ініціативних груп, переважно тих, що працюють з дітьми та молоддю у сільській місцевості;

працевлаштування та профорієнтаційна робота з учнівською молоддю;

відсутність фінансування районного конкурсу проектів соціальних програм, розроблених громадськими організаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї;

забезпечення захисту житлових і майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Для забезпечення у 2013 році активізації молодіжного руху в районі, надання всебічної допомоги цільовим групам населення, особливо сім’ям, дітям та молоді, створення належних умов для забезпечення реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї, запобігання поширенню соціального сирітства, популяризації родинного виховання, підтримки творчої та обдарованої молоді, визначені наступні завдання:

сприяння та підтримка діяльності молодіжних, дитячих та інших громадських організацій та виконання програм (проектів), розроблених цими організаціями;

організація та проведення на належному рівні оздоровчо-відпочинкової кампанії, координація заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді в районі, сприяння збереженню та розвитку дитячих оздоровчих закладів;

сприяння діяльності вже існуючих та створенню нових громадських об'єднань, клубів військово-патріотичного спрямування в районі;

підвищення рівня поінформованості населення, особливо дітей та молоді, щодо шляхів та можливостей розвитку творчого, освітнього, наукового, робочого потенціалу, створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді, пропаганда та формування здорового способу життя, утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей;

надання необхідної всебічної допомоги сім’ям різних пільгових категорій, попередження насильства в сім’ї, популяризація сімейного виховання та ролі родини у формуванні особистості дитини;

дотримання принципів пріоритетності права дитини на сімейне виховання, розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

удосконалення діяльності органів опіки та піклування щодо профілактики соціального сирітства.

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити зростання чисельності дітей, молоді, охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку, сприятиме збільшенню кількості заходів, направлених на підвищення активності сільської молоді, формування традицій здорового способу життя, забезпеченню прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання в сімейному оточенні, попередженню соціального сирітства.

3.2. Грошові доходи населення

На сьогодні у районі збережено та закріплено позитивну тенденцію зростання доходів населення.

За січень – вересень 2012 року середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника зросла на 15,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року і склала 2195,00 грн. Середньооблікова кількість штатних працівників за цей же період складає 3663 осіб.

Разом з цим гострою соціальною проблемою в районі залишається погашення заборгованості з виплати заробітної плати, сума якої станом на 01.10.2012 склала 16,1 тис. гривень, що на 30,0 тис. гривень менше, ніж на початок року.

Для забезпечення у 2013 році підвищення реальних доходів населення та зниження кількості бідного населення, насамперед з числа працюючих, зростання номінального розміру середньомісячної заробітної плати, недопущення заборгованості з виплати заробітної плати визначені наступні завдання:

контроль за своєчасним впровадженням роботодавцями гарантованої державою мінімальної заробітної плати відповідно до діючого законодавства;

погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях району.

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити поліпшення якості життя працюючого населення, реалізацію прав і гарантій з оплати праці працівників, збільшення розміру середньомісячної заробітної плати працівників, зменшення заборгованості з виплати заробітної плати.

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань

Показник

2011 рік

факт

2012 рік очікуване

2013 рік

прогноз

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, гривень

1831

2195

2447

Заборгованість із виплати заробітної плати на кінець року, тис. гривень

46,1

0

0

Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати заробітної плати до початку звітного року, %

100

-100

-

Частка працівників, яким нараховано заробітну плату нижче або на рівні прожиткового мінімуму для працездатної особи, %

19

20

19

3.3. Зайнятість населення та ринок праці

На ринку праці району намітилися позитивні тенденції щодо поступового зростання зайнятості та зниження безробіття.

Станом на 01.10.2012 на обліку в районній службі зайнятості перебувало 300 незайнятих трудовою діяльністю громадян, що на 90 осіб менше порівняно з відповідною датою минулого року.

Разом з цим залишається ряд проблемних питань розвитку галузі, зокрема:

високе навантаження незайнятих громадян на одне вільне робоче місце (на 01.10.2012 по району співвідношення чисельності незайнятих громадян та вакансій склало 23 особи);

низький рівень працевлаштування осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню;

невідповідність попиту і пропозиції робочої сили у професійному розрізі.

Для забезпечення у 2013 році створення в усіх сферах економічної діяльності нових робочих місць, залучення незайнятого населення працездатного віку, у тому числі громадян з обмеженими фізичними можливостями, до економічно активної діяльності визначені наступні завдання:

створення нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності за рахунок власних коштів підприємств та вітчизняних інвестицій;

працевлаштування незайнятих громадян за сприяння районної служби зайнятості;

організація професійного навчання для безробітних громадян;

організація оплачуваних громадських робіт за рахунок усіх джерел фінансування та залучення до їх виконання безробітних;

забезпечення проведення профінформаційних та профорієнтаційних заходів на ринку праці.

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити зменшення рівня безробіття економічно активного населення віком 15-70 років, створення 270 нових робочих місць у всіх сферах економічної діяльності, працевлаштування за сприяння районної служби зайнятості не менше 540 незайнятих громадян, охоплення професійним навчанням, перенавчанням та підвищенням кваліфікації 180 безробітних громадян, залучення до виконання оплачуваних громадських робіт 280 безробітних.

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань

Показник

2011 рік

факт

2012 рік очікуване

2013 рік

прогноз

Створено нових робочих місць, одиниць

434

250

270

Працевлаштування за сприяння служби зайнятості, осіб

555

560

540

Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації безробітних громадян, осіб

177

180

180

Залучення громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру, осіб

392

311

280

3.4. Соціальне забезпечення

У районі забезпечено реалізацію політики соціальної підтримки сім'ї, одиноких непрацездатних громадян та інвалідів, призначення та виплата державних соціальних допомог, субсидій і пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Всього за 9 місяців 2012 року населенню готівкою виплачено соціальних допомог, пільг та субсидій на суму 14,8 млн. грн., у безготівковій формі надано підтримки на загальну суму 6,2 млн. грн.

Питання соціального захисту найменш захищених верств населення є одним із пріоритетних напрямків діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування. Реалізація заходів районної програми соціальної підтримки найменш захищених верств населення на 2012 – 2016 роки дає змогу підвищувати добробут самотніх, одиноких пенсіонерів, покращити якість надання їм соціальних послуг, поліпшити умови життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями за рахунок коштів районного бюджету та спонсорських коштів.

Так, одним із головних завдань роботи Буринського районного територіального центру соціального обслуговування населення є здійснення соціального обслуговування населення та надання соціальних послуг. Територіальним центром посилено контроль за дотриманням чинного законодавства при наданні соціальних послуг з метою виявлення та запобігання порушень прав громадян.

Протягом 9 місяців 2012 року обслужені 1126 осіб, з них 625 особам надано соціальну допомогу на дому. За рахунок коштів районного бюджету у сумі 30,7 тис. грн. надано допомогу малозабезпеченим громадянам, які тимчасово опинилися у скрутному матеріальному становищі.

Протягом року проводилася робота, спрямована на поширення надання населенню платних соціальних послуг відповідно до Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги. Станом на 01.10.2012 надано платних соціальних послуг 413 особам на загальну суму 5,7 тис. грн.

Фахівці територіального центру постійно опрацьовують нормативно-правові документи з метою вироблення пропозицій щодо покращення роботи по наданню соціальних послуг, внесення змін до чинних нормативно-правових актів.

З липня місяця поточного року, з метою забезпечення доступності соціальних послуг, розширення їх спектру, охоплення більшої чисельності осіб та задоволення їх потреб запроваджено новий, інноваційний механізм надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах – мультидисциплінарний підхід. Сформовано мультидисциплінарну команду, що надає соціально-побутові, соціально-медичні, соціально-економічні та інші види послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, зокрема, особам з IV та V групами рухової активності.  До складу команди входить заступник директора, завідувач відділення, соціальний робітник, робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків, медична сестра (районної організації Товариства Червоного Хреста України за згодою). Залежно від виду послуг, вона надається безпосередньо під час виїзду за місцем проживання особи, яка потребує надання соціальних послуг (придбання та доставка продуктів харчування, медикаментів, профілактичні та санітарно-гігієнічні заходи, роботи на присадибній ділянці, дрібний ремонт будинків, занесення дров, надання консультацій). Станом на 01.10.2012 налічується 13 виїздів мультидисциплінарної команди, надано 81 послугу 26 потребуючим громадянам.

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань

Реалізація цих завдань дозволить покращити якість життя незахищених верств населення району.

3.5. Пенсійне забезпечення

Робота управління Пенсійного фонду України в Буринському районі спрямована на наповнення бюджету Пенсійного фонду власними коштами, у тому числі за рахунок погашення боргів та посилення контролю за сплатою страхових внесків.

Разом з цим недостатній рівень зростання фонду оплати праці, скорочення чисельності працюючих та зростання заборгованості до бюджету Пенсійного фонду негативно впливає на стан надходження коштів до фондів державного соціального страхування та Пенсійного фонду.

Заборгованість до бюджету Пенсійного фонду за всіма видами платежів на 01.10.2012 склала 211,1 тис. гривень, що на 55,4 тис. гривень більше, ніж на початок року, у тому числі зі сплати єдиного внеску – 41,0 тис. гривень (+41,0 тис. гривень).

Для забезпечення у 2013 році підвищення рівня фінансової стійкості системи пенсійного забезпечення, зменшення розриву між доходами і видатками бюджету Пенсійного фонду визначені наступні завдання:

збільшення обсягів надходжень до бюджету Пенсійного фонду за рахунок підвищення платіжної дисципліни, зменшення боргів активнодіючих підприємств;

забезпечення реалізації Закону України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи";

забезпечення систематичного висвітлення державної політики пенсійного реформування, всебічного та своєчасного розгляду звернень громадян з питань пенсійного забезпечення, оперативне та своєчасне вирішення проблем, порушених у зверненнях.

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити впровадження соціально справедливої системи пенсійного забезпечення, надходження 37,4 млн. гривень власних доходів, підвищення обізнаності населення з питань призначення пенсій.

3.6. Покращення здоров’я населення району

За останні роки стан здоров’я населення в районі, як і в цілому по області та Україні, погіршився. Середня тривалість життя громадян на 10-12 років нижча за життя в країнах Євросоюзу і становить 68 років. При цьому найбільше відносне скорочення тривалості життя спостерігається серед громадян працездатного віку.

Відмічається зростання смертності населення (з 17,1 до 23,2 на тисячу населення), в тому числі у працездатному віці (з 5,0 до 6,2 на тисячу населення), захворюваності на злоякісні новоутворення (з 278,2 до 320,1 на 100 тисяч населення), на високому рівні знаходиться питома вага діагностики  злоякісних новоутворень в занедбаних випадках (17,2 % при обласному             10,7%). 

Однією з тенденцій розвитку галузі охорони здоров’я є недостатність фінансування відповідно до потреби (35% від реальної потреби). У зв’язку з цим залишається низькою матеріально-технічна база лікувальних закладів (близько 70% діагностичної апаратури вичерпали свій ресурс).

Залишається проблемою проведення обстеження та виявлення захворювань через високу зношеність та недостатність діагностичного обладнання в структурних підрозділах Буринської центральної районної лікарні.

Недостатнє кадрове забезпечення в закладах охорони здоров’я, особливо у сільській місцевості (укомплектованість лікарських посад у сільських амбулаторіях та дільничних лікарнях – 49%).

Головним завданням політики у сфері охорони здоров’я залишається забезпечення доступності медичних послуг, профілактика та раннє виявлення захворювань, особливо у жителів сільської місцевості.

Тому основними напрямками розвитку галузі у 2013 році визначено:

забезпечення населення району належною висококваліфікованою, доступною медичною допомогою;

пріоритетність фінансування закладів охорони здоров’я акушерсько-педіатричної служби;

підвищення ефективності галузі шляхом перепрофілізації закладів сільської мережі в сімейні амбулаторії, оптимізації мережі та ліжкового фонду;

зміцнення лікувально-діагностичної та матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я району;

загальне зниження рівня захворюваності та смертності населення району від усіх хвороб, раннє виявлення захворювань, передусім соціально значимих: серцево-судинних, онкологічних, туберкульозу, СНІДу, забезпечення імунопрофілактики.

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань

Показники

2011 рік факт

2012 рік

очікуване

2013 рік прогноз

Кількість лікарів всіх спеціальностей на 10 тис. населення

21,0

19,13

19,5

Кількість середнього медичного персоналу на
10 тис. населення

99,4

95,67

99,0

Кількість лікарняних ліжок на 10 тис. населення

57,8

51,51

51,0

Малюкова смертність на 1000 народжених живими

8,8

6,5

6,0

Смертність населення на 1000 населення

22,1

23,2

21,0

Смертність від туберкульозу на 100 тис. населення

28,9

14,8

14,0

Захворюваність на туберкульоз органів дихання на 100 тис. населення

43,4

38,0

37,6

3.7. Освіта

Забезпечення рівного доступу громадян району до якісної освіти, виховання компетентної особистості є пріоритетом у діяльності освітян Буринщини.

Разом з цим залишається ряд проблемних питань розвитку галузі, зокрема:

підвищення  рівня  охоплення суспільним вихованням дітей до 77%; перевантаження груп у  міських дошкільних навчальних закладах;

недостатній рівень охоплення позашкільною освітою учнів сільської місцевості;

76% сільських шкіл є малокомплектними, вартість утримання одного умовного учня в рік у цих навчальних закладах перевищує нормативні показники у 2-3 рази;

відсутність доступу до високошвидкісного Інтернету у сільських школах;

потребує оновлення матеріально-технічна база загальноосвітніх  навчальних  закладів.

З метою створення у районі єдиного освітнього простору, вдосконалення системи управління освітою, впровадження інноваційних процесів у діяльність установ та закладів освіти у 2013 році визначені наступні завдання:

вироблення єдиної освітньої політики, забезпечення наступності між рівнями освіти;

впровадження у навчально-виховний процес сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, підвищення якості природничо-математичної освіти;

збільшення кількості місць у міських дошкільних навчальних закладах за рахунок відновлення діяльності груп;

модернізація матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів освіти;

підвищення соціального статусу педагогічних працівників.

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити оптимізацію мережі закладів освіти району, доступ до якісної дошкільної освіти, впровадження у навчально-виховний процес сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, реалізацію права дітей-сиріт на збереження або поновлення контактів з біологічною родиною, розвиток творчих нахилів та інтересів учнів, поліпшення умов харчування учнів, оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти.

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань

Найменування показника

2013 рік

Охоплення дітей дошкільною освітою, %

77

Підключення загальноосвітніх навчальних закладів до інформаційної мережі Інтернет, %

100

Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів навчальним обладнанням з природничо-математичних і технологічних дисциплін, %

60

Охоплення учнів загальноосвітніх навчальних закладів гарячим харчуванням, %

89

3.8. Фізична культура і спорт

У районі окреслилась позитивна тенденція підвищення масовості фізкультурного руху, розвитку спорту вищих досягнень.

В обласних змаганнях вихованці Буринської дитячо-юнацької спортивної школи вибороли 1 перше, 3 других та 3 третіх місця.

На базі Буринського району проведено міжрайонні турніри з волейболу, настільного тенісу та футболу серед ветеранів. У них взяли участь команди та учасники з Недригайлівського, Глухівського, Роменського, Шостинського, Кролевецького, Путивльського та Буринського районів.

У березні-квітні 2012 року у районі проведено акцію «Молодь – за здоровий спосіб життя». У ході акції проведено традиційний  відкритий волейбольний турнір на приз Героя Радянського Союзу І.В. Прасолова.

         З метою залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя, забезпечення максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді в дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень, створення умов для занять фізичною культурою і спортом визначені наступні завдання:

розвиток олімпійських та неолімпійських видів спорту, фізичної культури і спорту в навчально-виховній сфері, за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення, у тому числі серед сільського населення;

оновлення спортивної матеріально-технічної бази дитячо-юнацької спортивної школи та загальноосвітніх навчальних закладів.

Виконання цих завдань дозволить забезпечити підвищення рівня залучення до змістовного дозвілля та відпочинку населення, покращення якості навчально-тренувального процесу в дитячо-юнацькій спортивній школі, створення умов для розвитку резервного спорту та ефективного поповнення складу збірних команд району.  

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань

Показник

2012 рік

очікуване

2013 рік прогноз

2013 рік

у % до

2012 року

Кількість населення, охопленого фізичною культурою і спортом, усього, осіб

2841

2850

100,3

Кількість фахівців фізичного виховання, які працюють за спеціальністю, осіб

39

40

102,6

Стадіони, одиниць

1

1

100

Спортзали, одиниць

19

19

100

Кількість фізкультурно-спортивних клубів, одиниць

22

22

100

Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та СДЮШОР, одиниць

1

1

100

3.9. Культура, туризм

Головними проблемними питаннями у здійсненні культурної діяльності району залишається незабезпеченість галузі достатнім фінансуванням. Із загальної кількості закладів  культури 4  потребують  капітального ремонту, 12 бібліотечних філіалів – переведення в інші приміщення.

В осінньо-зимовий період опалюється лише 80% закладів. У зв’язку з цим політика у сфері культури орієнтована на пошук рішень, які нададуть можливість без шкоди для збереження культурних цінностей створити економічні механізми, що забезпечуватимуть ефективний розвиток цієї сфери  у ринкових умовах.

З метою забезпечення у 2013 році рівності прав та можливостей громадян у створенні, використанні, поширенні культурних цінностей, збереження, примноження культурних надбань,  створення умов для творчого розвитку особистості та підвищення культурного рівня громадян визначені наступні завдання:

забезпечення розвитку культури і культурного розмаїття, підвищення якості надання культурних послуг;

збереження та популяризація історико-культурної спадщини району;

забезпечення зміцнення, розвитку та модернізації матеріально-технічної бази закладів культури, проведення поточного та капітального ремонту у закладах культури.

Виконання зазначених завдань сприятиме створенню умов для задоволення культурних потреб населення району, творчого розвитку особистості та естетичного виховання громадян, збільшенню відсотка населення,  охопленого культурно - дозвіллєвою діяльністю, бібліотечним та музейним обслуговуванням, покращенню матеріально - технічної бази закладів культури,  забезпеченню високого професійного рівня фестивалів, конкурсів, свят,  посиленню контролю за збереженням історико-культурної спадщини.

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань

Показники

2011 рік факт

2012 рік очікуване

2013 рік прогноз

Бібліотеки, одиниць

26

26

26

Кількість користувачів бібліотек, осіб

15700

13600

12500

Клуби, одиниць

29

29

29

Кількість клубних формувань, одиниць

187

195

200

Кількість заходів обласного та районного рівнів, одиниць

3

4

4

Музеї, одиниць

2

2

2

Кількість відвідувачів музейних закладів, осіб

2002

2000

1820

Початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади, одиниць

1

1

1

Контингент учнів початкових мистецьких навчальних закладів, осіб

232

245

240

Надання платних послуг населенню, тис. гривень

149,0

140,0

150,0

3.10. Інформаційний простір

Буринська районна державна адміністрація спільно з органами місцевого самоврядування району вживають заходи щодо створення відкритого інформаційного середовища, належних умов для утвердження конкурентного інформаційного простору, забезпечення розвитку місцевих засобів масової інформації, вільного і безперешкодного їх функціонування. Проведена робота сприяє об'єктивному інформуванню громадян про події, котрі відбуваються в Україні, області та районі.

На території району виходить один друкований засіб масової інформації - газета «Рідний край». Це видання комунальне, виходить двічі на тиждень українською мовою, має наклад 5775 екземплярів.

У газеті постійно діють рубрики «Офіційно», «Сесії», «Колегії», «Від першої особи», «За рядком розпорядження», «У райдержадміністрації», «Актуально» та інші, під якими розміщуються матеріали про діяльність влади.

Протягом 2012 року голова Буринської районної державної адміністрації на сторінках районної газети виступив 49 разів, заступники та керівник апарату Буринської районної державної адміністрації - 33 рази.

Діє розгалужена мережа кабельного телебачення у місті Буринь. Власники мають ліцензію Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на 3 тисячі абонентів по Буринському району. Кабельним телебаченням охоплено близько тисячі абонентів міста.

До складу видавничо-поліграфічного комплексу району належить приватне підприємство «Буринська друкарня».

За ініціативи Буринської районної держаної адміністрації відбуваються засідання «круглих столів», «гарячих ліній» за участі голови, заступників голови, керівника апарату Буринської районної державної адміністрації, на яких піднімаються питання сьогодення. У їх роботі беруть активну участь представники політичних партій та громадських організацій району. Звіти про проведення «круглих столів» і «гарячих ліній» відображаються у місцевих засобах масової інформації.

З метою забезпечення у 2013 році процесу розбудови національного інформаційного простору, створення відкритого інформаційного середовища, рівного доступу громадськості до всіх наявних видів інформації, вільного та безперешкодного функціонування в районі засобів масової інформації, книговидавничих підприємств усіх форм власності визначені наступні завдання:

підвищення рівня обізнаності громадськості з актуальних питань державної політики, зокрема економічних та соціальних реформ;

сприяння поширенню цифрових стандартів мовлення;

підтримка розповсюдження книжкової продукції.

Якісні критерії ефективності реалізації завдань

Реалізація зазначених завдань дозволить забезпечити підвищення рівня довіри населення до районної влади, розуміння та підтримку її діяльності, поповнення бібліотечних фондів соціально важливою українською книжковою продукцією, підтримку місцевих авторів.

3.11. Формування громадянського суспільства

З метою залучення громадськості до реалізації державної політики районні організації ветеранів, інвалідів війни та збройних сил, Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) «Обов'язок», «Потенціал», «Батьківщина молода» беруть активну участь у проведенні заходів із відзначення державних свят, пам'ятних дат, проведення семінарів, фестивалів, зокрема: Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, 66-ої річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, Дня пам'яті жертв політичних репресій, Дня Конституції України, Дня Державного Прапора України, Дня незалежності України, Дня визволення Буринщини та України від фашистських загарбників, Дня пам'яті жертв голодоморів.

Кожного другого та четвертого четверга місяця в районі проводиться єдиний інформаційний день.

Протягом 2012 року щоквартально проводилися засідання комісії Буринської районної державної адміністрації із сприяння додержання законодавства про свободу совісті та релігійні організації.

Основною проблемою розвитку залишається недостатній рівень взаємодії між інститутами громадянського суспільства та органами влади з питань формування та реалізації державної та регіональної політики.

З метою забезпечення у 2013 році залучення інститутів громадянського суспільства до участі в процесах формування, реалізації державної та регіональної політики, забезпечення зворотного зв'язку, діалогу, співпраці між ними та органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, консолідації суспільства в питаннях державотворення та розвитку району визначені наступні завдання:

залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної політики;

підтримка та популяризація ініціатив суб'єктів громадянського суспільства;

дотримання свободи віросповідання, толерантності, утвердження моральних засад співжиття, налагодження співпраці між представниками різних релігійних конфесій та церков.

Якісні критерії ефективності реалізації завдань

Реалізація зазначених завдань дозволить забезпечити активізацію участі громадськості в процесах формування та реалізації державної політики, налагодження конструктивної взаємодії між місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та представниками різних громадсько-політичних і релігійних об'єднань, встановлення ефективного зворотного зв’язку між владою та громадськістю району.

3.12. Охорона навколишнього природного середовища

На сьогодні екологічний стан довкілля району визначається як задовільний, спостерігається спрямованість підприємств на екологізацію та ресурсозбереження, впровадження заходів щодо запобігання негативного впливу виробничих процесів на природне середовище, заходів, спрямованих на зменшення всіх видів відходів.

 Для забезпечення у 2013 році підвищення рівня суспільної екологічної свідомості, рівня екологічної безпеки, поліпшення екологічної ситуації, досягнення безпечного для здоров’я людини стану навколишнього природного середовища, припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і формування екологічної мережі, забезпечення збалансованого використання природних ресурсів визначені наступні завдання:

створення захисних лісових насаджень на еродованих землях, вздовж водних об’єктів та полезахисних смуг;

проведення робіт, пов’язаних з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму річок, боротьба із шкідливою дією вод, реконструкція споруд для очищення стічних вод, ліквідаційний тампонаж недіючих артезіанських свердловин;

проведення заходів з озеленення міста та сіл району;

раціональне використання та зберігання відходів виробництва і побутових відходів;

сприяння розвитку екологічної освіти, виховання та пропаганда екологічних знань, громадська екологічна діяльність.

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань

Реалізація зазначених завдань сприятиме зниженню рівня забруднення поверхневих об’єктів забруднюючими речовинами, поліпшенню технічного стану водойм, припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття, удосконаленню обліку відходів та забезпеченню їх екологічно безпечного зберігання, збільшенню лісистості, захисту ріллі, формуванню екологічної культури.

3.13. Забезпечення законності і правопорядку

Правоохоронними та контролюючими органами в районі вживаються заходи, спрямовані на забезпечення захисту конституційних прав і свобод громадян, дотримання належного рівня правопорядку і громадської безпеки в районі.

Протягом 9 місяців 2012 року на території району зареєстровано 173 злочини, що відповідає показнику аналогічному періоду 2011 року.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року не допущено росту по таких видах злочинів, як умисне вбивство (0 проти 2), умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості (4 проти 6), крадіжка з помешкань громадян (11 проти 14), крадіжка з дач, садових будинків (2 проти 6), крадіжка худоби та птиці (3 проти 8), шахрайство (1 проти 4), факт ДТП (4 проти 5), хуліганство (1 проти 8), втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (0 проти 1), привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (1 проти 2), злочини у сфері службової діяльності (2 проти 5).

На даний час викликає стурбованість зростання кількості таких видів злочинів, як умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (1 проти 0), згвалтування (2 проти 0), крадіжка (73 проти 65), грабіж (9 проти 3), розбій (2 проти 1), незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами (7 проти 6), незаконне заволодіння транспортними засобами (2 проти 0), хабарництво (2 проти 0), злочини, пов’язані з наркотичними речовинами (43 проти 33).

Для забезпечення у 2013 році підвищення ефективності роботи правоохоронних органів, оздоровлення криміногенної ситуації на території району, активізації взаємодії з органами державної влади, місцевого самоврядування та громадськістю щодо профілактики злочинів та правопорушень визначені наступні завдання:

забезпечення протидії організованій економічній злочинності та корупції;

боротьба з незаконним обігом наркотичних засобів;

зміцнення громадського порядку у місті Буринь та селах району, забезпечення безпеки дорожнього руху;

викриття, профілактика злочинів та правопорушень скоєних неповнолітніми або за їх участю;

створення передумов соціальної адаптації засуджених, повернення їх до повноправного життя в суспільстві.

Якісні критерії ефективності реалізації завдань

Реалізація зазначених завдань дозволить забезпечити зменшення кількості злочинів, правопорушень, що вчиняються на вулицях та інших громадських місцях населених пунктів району, питомої ваги злочинів скоєних неповнолітніми або за їх участю, розповсюдження наркотичних засобів в учбових закладах, місцях масового відпочинку молоді, корупційних проявів серед посадових і службових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування.

         4. Поліпшення якості державного управління

Пріоритетними напрямками поліпшення якості державного управління є реалізація державної політики у сфері державної служби щодо забезпечення зростання професіоналізму, відкритості, інституційної спроможності державної служби, підвищення її авторитету шляхом запровадження європейських стандартів надання адміністративних послуг.

Підвищення ефективності державної служби здійснюватиметься у відповідності Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», іншими законами, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, спрямованими на поліпшення якості державного управління за рахунок удосконалення структури та штатної чисельності органів виконавчої влади області, підвищення кваліфікації державних службовців та рівня оплати їх праці.

Основними завданнями у сфері державного управління на 2013 рік визначено:

співпраця місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої влади в районі, депутатів усіх рівнів, громадськості для досягнення цілей та виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку Буринського району на 2013 рік;

забезпечення підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, законності, політичної неупередженості та прозорості їх діяльності, персональної відповідальності за здійснення своїх повноважень;

подальше упорядкування системи надання адміністративних послуг;

залучення громадян до співпраці з органами виконавчої влади за різними формами: участь у роботі дорадчих органів, членство в громадських радах, участь у перевірках, підготовці проектів рішень тощо.

Якісні критерії ефективності реалізації завдань:

упровадження міжнародних стандартів серії ISO 9000 для забезпечення стабільного функціонування в органах виконавчої влади району документованої системи менеджменту якості, у тому числі стандарту ISO 9004;

удосконалення роботи органів виконавчої влади району з населенням щодо підвищення кількості, якості та своєчасності надання адміністративних послуг;

підвищення рівня професійних знань, умінь і навичок державних службовців відповідно до європейських стандартів.

ІV. Контроль за виконанням Програми

Головною метою контролю за виконанням Програми є подальше вдосконалення діяльності Буринської районної державної адміністрації, спрямованої на виконання завдань Президента України, Кабінету Міністрів України, поліпшення якості прийняття управлінських рішень, застосування ефективних діючих та розроблення нових інструментів державного управління для подальшого соціально-економічному розвитку району.

Організацію та контроль за виконанням Програми здійснює Буринська районна державна адміністрація, її структурні підрозділи спільно з територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади в районі, що розробили відповідні розділи Програми.

Структурні підрозділи Буринської районної державної адміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади в районі аналізують хід виконання основних завдань та заходів Програми згідно з додатком 1.1. до Програми та щоквартально до 10 числа місяця наступного за звітним кварталом надають звіт про хід виконання Програми управлінню економіки Буринської районної державної адміністрації.

Управління економіки Буринської районної державної адміністрації узагальнює подану інформацію та щоквартально до 25 числа місяця наступного за звітним кварталом подає її на розгляд голові Буринської районної державної адміністрації та голові Буринської районної ради.

Звіт про виконання Програми за підсумками 2013 року заслуховується на засіданні колегії Буринської районної державної адміністрації у лютому        2014 року та на сесії районної ради у І кварталі 2014 року.