Районна газета

Просторове планування

Схема планування території Буринського району *zip (*pdf)_374 MB

Внесення змін до генерального плану села Чернеча Слобода *zip (*pdf)_77 MB

Детальний план території з метою обгрунтування існуючої забудови території господарського двору та комплексної її реконструкції та території Слобідської сільської ради Буринського району, Сумської області *zip (*pdf)_37 MB

Детальний план території амбулаторії первинної медичної допомоги по вул. Перемоги 14 а на площі 3.5 га в с. Чернеча Слобода Буринського району Сумської області *zip (*pdf)_13 MB

Нормативно-правові акти

макет геоінформаційного порталу даних містобудівного кадастру Сумської області

Відкрите просторове планування (PMAP)

Відповідно до рішень Слобідської та Хустянської сільських рад та підпункту 4 пункту 7 статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» повідомляємо про початок розроблення (внесення змін) генеральних планів населених пунктів: Слобода, Леонтіївка, Сорочинське, Хустянка, Шкуматове, Ярове, Харченки.

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб відносно розроблення вищезазначених генеральних планів приймаються протягом всього терміну розроблення в адміністративних будівлях відповідних сільських рад та у відділі містобудування та архітектури та житлово-комунального господарства Буринської районної державної адміністрації за адресою: пл. Першотравнева, 20, м. Буринь, кабінет № 115, тел. (0542) 2-18-57.

Відповідно до рішення 41 сесії Миколаївської сільської ради Буринського району Сумської області 7 скликання від 05.08.2019 р.  розпочато роботу з розроблення детального плану території орієнтовною площею 3,5 га.


                                Про  стратегічну екологічну оцінку

Порядок здійснення стратегічної екологічної оцінки наслідків виконання документів державного планування викладений у Законі України «Про стратегічну екологічну оцінку» (далі –Закон).

Види документів державного планування, які підлягають стратегічній екологічній оцінці, визначені статтею 1 Закону.

Наголошуємо на необхідності неухильного дотримання, у тому числі органами місцевого самоврядування, нижченаведених вимог Закону.

Повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку за змістом повинне відповідати вимогам частини п’ятої статті 12 Закону. Надсилання замість зазначеного повідомлення копій аркушів газет, де розміщене таке повідомлення, не вимагається Законом та унеможливлює розміщення повідомлення на сайтах уповноважених органів.

До Міністерства енергетики та захисту довкілля України та Міністерства охорони здоров’я України необхідно надавати повідомлення, підписане уповноваженою на це посадовою особою замовника, зміст якого відповідав би вимогам частини п’ятої статті 12 Закону та повідомлення, розміщеному у друкованих засобах масової інформації.

Крім того, необхідно направляти повідомлення одночасно з розміщенням його у друкованих засобах масової інформації, що дозволить забезпечити заінтересованій громадськості можливість своєчасно долучитися до заінтересованій громадськості можливість своєчасно долучитися до громадського обговорення проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Також необхідно забезпечити ретельне виконання всіх без винятку вимог частини другої статті 11 Закону щодо інформації, яка має бути у звіті про стратегічну екологічну оцінку. При цьому замовник має забезпечити, щоб така інформація мала безпосереднє відношення до документу державного планування з урахуванням змісту і рівня його деталізації.

У звіті про стратегічну екологічну оцінку особливу увагу необхідно приділити, серед іншого, підготовці та опрацюванню інформації стосовно територій, які, які ймовірно, зазнають впливу; екологічних проблем, що стосуються документа державного планування; заходів, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування; обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися; заходів, передбачених для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування.

Відповідно до статті 16 Закону замовник протягом п’яти робочих днів з дня затвердження документа державного планування розміщує на своєму офіційному вебсайті затверджений документ державного планування, заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування, довідки про консультації та про громадське обговорення і письмово повідомляє про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища (Міністерство енергетики та захисту довкілля України).