Районна газета

СУМСЬКА ОБЛАСНА СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ ЗАЙМАЄ АКТИВНУ ПОЗИЦІЮ ВТРУЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ СПЕЦІАЛІСТІВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ЗАДЛЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА РИНКУ ПРАЦІ

Давні ділові взаємовигідні зв’язки поєднують службу зайнятості з місцевим аграрним університетом. А нещодавно Сумський обласний центр зайнятості та Сумський національний аграрний університет #СНАУ підписали договір про співпрацю. Отже, відтепер ці відносини набули, так би мовити, офіційного статусу

Договір, зокрема, передбачає надання можливості підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників у відповідних підрозділах університету та служби зайнятості, створення належних умов для проходження студентами юридичного факультету виробничої та переддипломної практики для поглиблення їхніх практичних знань та навичок. 

Документ відкриває можливості для організації спільних наукових конференцій, семінарів, круглих столів та інших заходів, проведення лекцій, семінарів та навчань за участю спеціалістів служби зайнятості, обговорення обсягу освітніх програм юридичного факультету та окремих освітніх компонентів, взаємну участь у формуванні тем курсових, дипломних робіт, програм практик тощо, - розповідає директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний. – Підкреслю: підписаний договір лише закріпив наші тісні взаємозв’язки, які формувалися роками. Щоправда, тепер співпраця матиме юридичну силу, значно розширюємо наше втручання у навчальний процес провідного вузу України. 

Усе це піде на користь підготовки кадрів для агропромислового комплексу Сумщини. Віднині, приміром, пожвавиться обмін інформацією, зміст якої становитиме спільний інтерес. Договір має чимало новацій. Наприклад, університет зобов’язаний враховувати наші пропозиції при складанні навчальних планів підготовки спеціалістів, програм стажування, практик, які стосуються вибіркових дисциплін і спецкурсів. Подібна співпраця дозволить наблизити студентів до практики життя, підвищить їх затребуваність на ринку праці регіону. 

За словами ректора СНАУ Володимира Ладики, угода про співпрацю стимулює до організації популярних і раніше на базі університету та його коледжах «Днів кар’єри», «Ярмарків вакансій», різнопланових зустрічей з роботодавцями.