Районна газета

ДЕКЛАРАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ

10 грудня 1948 року Організація об’єднаних націй ухвалила Загальну декларацію прав людини

Це перший міжнародний акт, який проголосив права і свободи особистості. У документі зазначено, що всі люди мають рівні права, незалежно від статі, раси, мови, віросповідання.

Право на працю – це одне з фундаментальних прав людини. У статті 43 Конституції України зазначається, що кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя роботою, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. 

Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки спеціалістів відповідно до потреб ринку праці.

Кожен українець та українка має право на безпечні й здорові умови праці та на заробітну плату, не нижчу від визначеної законодавством.

Державна служба зайнятості пропонує тільки офіційне працевлаштування та гарантує реалізацію трудових прав.

Команда Державної служби зайнятості нагадує, що тільки легальна праця надає кожному працівникові доступ до гарантій, які дозволяють утвердити людську гідність. Закликаємо реалізовувати всі свої права та поважати права інших.