Районна газета

З 1 СІЧНЯ 2019 РОКУ ЗАПРОВАДЖЕНО НОВИЙ ВИД ДОПОМОГИ ОСОБАМ, ЯКІ ДОГЛЯДАЮТЬ ЗА ХВОРОЮ ДИТИНОЮ

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2018 року  №996 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 і від 21 листопада 2013 р. № 917»  внесено зміни до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, щодо умов призначення і виплати допомоги для осіб, які доглядають за хворими дітьми

Допомога призначається одному з батьків, усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів опікуну, піклувальнику, який постійно проживає та здійснює догляд за дитиною, хворою на один або декілька видів таких захворювань, станів. Перелік тяжких захворювань, розладів, травм, станів тощо, що дає право на одержання допомоги на догляд за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Для призначення цієї допомоги необхідно до управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання (за умови пред’явлення оригіналу паспорта або іншого документа, що посвідчує особу) подавати:

1) заяву законного представника дитини, який постійно проживає та здійснює догляд за хворою дитиною, що складається за формою, встановленою Мінсоцполітики;

2) копію свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);

3) документ, що підтверджує повноваження усиновлювача, прийомних батьків, батьків-вихователів;

4) довідку про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу у порядку та за формою, встановленими МОЗ.

Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною, призначається з дня звернення за її призначенням до органу соціального захисту населення,
на кожну хвору дитину у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність,(з 1 січня цього року розмір допомоги дорівнює 1497 гривень, з липня – 1564 гривні, з грудня 1638 гривень) та виплачується шість місяців незалежно від одержання інших видів державної допомоги.

Виплата допомоги продовжується на підставі заяви законного представника дитини та довідки виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу про захворювання дитини. 

Виплата допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, припиняється у разі:

встановлення дитині інвалідності (досягнення дитиною 18 років);

коли допомога призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

позбавлення отримувача допомоги волі за вироком суду;

скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;

звільнення опікуна чи піклувальника дитини від виконання їх обов’язків;

смерті дитини;

смерті отримувача допомоги.

Виплата допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, призупиняється у разі:

тимчасового влаштування хворої  дитини на повне державне утримання за заявою отримувача такої допомоги;

влаштування хворої дитини на повне державне утримання в разі відібрання хворої дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

нездійснення догляду за хворою дитиною.

Для отримання більш детальної інформації рекомендуємо звертатися до управління праці та соціального захисту населення Буринської районної державної адміністрації.