Районна газета

ПРОВЕДЕНО МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКУ ЯКОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЗА ПІДСУМКАМИ 2016 РОКУ

Картинки по запросу ОЦІНКУ ЯКОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГНа виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг при Буринському районному територіальному центрі 20.12.2015 була проведена підсумкова нарада з питання результатів проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, які надають установою, самооцінки персоналу установи, який безпосередньо надає соціальні послуги. Проаналізовано стан якості надання соціальних послуг станом на 01.01.2017, розглянуті питання щодо удосконалення та покращення якості надання соціальних послуг непрацездатним громадянам похилого віку, інвалідам; визначення нових форм і методів роботи тощо.

Проведена робота щодо впровадження у роботу районного територіального центру Державних соціальних стандартів. Зокрема, забезпечується дотримання вимог державних Стандартів соціальної послуги догляду вдома та послуги соціальної адаптації

Забезпечено щорічне оновлення документів особових справ отримувачів соціальних послуг. 

Задля ефективного запровадження оцінки якості, наказом директора територіального центру призначена відповідальна особа за організацію та проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг та затверджено склад комісії з оцінки якості соціальних послуг, на яку покладено контроль за правильною реалізацією процедури.

Внутрішню оцінку якості соціальних послуг районного територіального центру проведено за період з 01 липня по 01 листопада 2016 року. В ході організації та проведення оцінки застосовувався затверджений наказом директора територіального центру Порядок проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг. Працівники територіального центру, які безпосередньо надають соціальні послуги, щоденно проводили самооцінку своїй діяльності. Результати самооцінок щосереди обговорювалися на апаратних нарадах при директору територіального центру. За результатами самооцінки 91 % працівників, які безпосередньо надавали соціальні послуги, одержали оцінку», 9 % - «задовільну». 

Комісія з оцінки якості соціальних послуг працювала поетапно: збиралися дані та показники щодо надання соціальних послуг установою, проведено анкетування, проаналізовані отримані дані, за результатами визначені заходи на покращення стану надання соціальних послуг. 

Засідання Комісії оформлялися протоколом (100 %). Внутрішня оцінка якості надання соціальної послуги догляду вдома визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг (узагальнювалися статуси, які переважали).

 

Показники

якісні

Від 80% до 100%

(добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

Адресність та індивідуальний підхід

«Добре»

-

-

Результативність

«Добре»

-

-

Своєчасність

«Добре»

-

-

Доступність

«Добре»

-

-

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

«Добре»

-

-

Професійність

«Добре»

-

-

 

Показники кількісні

Від 0 % до 20 %

Від 21 % до 50%

Від 51 % до 100%

 

Кількість скарг та результат їх розгляду

«Добре»

-

-

Кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги догляду вдома

 

-

-

«Добре»

Кількість соціальних працівників, які пройшли атестацію

 

-

-

«Добре»

 

Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальних послуг, показники відповідають встановленому рівню – «Добре».

 Оцінка якості соціальних послуг в цілому

 

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу

«добре»

продовжувати роботу з суб’єктом

«задовільно»

-

«незадовільно»

-

 

Проте, незважаючи на «добру» оцінку якості соціальних послуг районного територіального центру, є заходи для покращення роботи установи. Зокрема, матеріально-технічна база терцентру не дає в повному обсязі надавати якісні соціальні послуги. Відсутність певної кількості кабінетів та приміщень не дають можливості спеціалістам приймати підопічних індивідуально. Працівники, які безпосередньо надають соціальні послуги, не забезпечені повністю необхідним інвентарем та обладнанням. Також необхідно активізувати роботу щодо виявлення громадян, які потребують допомоги та поширення надання населенню платних і безоплатних соціальних послуг.

 

 

 

                                                                  Ольга Сухоребра,

                                                                                  директор Буринського районного

територіального центру соціального обслуговування населення