Районна газета

ПОЕТАПНО ВПРОВАДЖУЄТЬСЯ ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ДОГЛЯДУ ВДОМА

З метою покращення якості надання соціальних послуг, Буринським районним територіальним центром соціального обслуговування населення проводиться робота щодо поетапного впровадження, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики № 760 від 13.11.2013 р., Державного стандарту догляду вдома.

Цей Державний стандарт визначає зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальної послуги догляду вдома, показники її якості для суб’єктів незалежно від форм власності, які надають цю послугу.

Соціальна послуга догляду вдома в обсягах, визначених цим Державним стандартом, надається безоплатно, за плату або із встановленням диференційованої плати.

Підставою для отримання соціальної послуги догляду вдома є звернення заявника до управління соціального захисту  Буринської районної державної адміністрації. Рішення про надання соціальної послуги догляду вдома чи відмову у її наданні приймається суб’єктом, що надає соціальну послугу протягом 14 календарних днів з моменту звернення. Таким суб’єктом є Буринський районний територіальний центр соціального обслуговування населення. Проведення комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та складання індивідуального плану здійснюються протягом 5 календарних днів з дати звернення отримувача.

Територіальний центр може відмовити отримувачеві у її наданні, якщо він нездатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги. Індивідуальний план є основою для надання соціальної послуги догляду вдома та ґрунтується на визначенні індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги,  складається й узгоджується з кожним отримувачем соціальної послуги та територіальним центром у двох примірниках.

Соціальна послуга догляду вдома надається за місцем проживання отримувача соціальної послуги (вдома) протягом робочого дня. Соціальна послуга догляду вдома може надаватись постійно (ІІІ, ІV групи рухової активності - 2 рази на тиждень, V група рухової активності - 5 разів на тиждень), періодично (2 рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період).

Соціальна послуга догляду вдома передбачає:

2.1. для отримувачівсоціальноїпослуги III групируховоїактивності:

- допомогу у веденні домашнього господарства: закупівлю та доставку продуктів харчування, ліків та інших товарів; допомогу у приготуванні їжі; допомогу у прибиранні житла; дрібний ремонт одягу;

- надання інформації з питань соціального захисту населення;

- допомогу в оформленні документів, внесення платежів;

2.2. для отримувачівсоціальноїпослуги IV групируховоїактивності:

(включає тіж послуги, що і для III групи), а також:

- допомогу у самообслуговуванні: допомогу у вмиванні, обтиранні, обмиванні; вдяганні, роздяганні, зміні натільної білизни; зміні постільної білизни; у користуванні туалетом тощо;

- допомогу при пересуванні по квартирі;

- допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами:

- виклик лікаря, комунальних служб, транспортних служб;

- відвідування хворих у закладах охорони здоров'я;

- навчання навичкам самообслуговування: навчання навичкам вмивання, обтирання, обмивання, вдягання, роздягання, зміни натільної білизни, зміни постільної білизни, у користуванні туалетом;

- допомогу в обробітку присадибних ділянок для сільської місцевості (площа обробітку присадибних ділянок визначається окремо для кожного конкретного випадку, але не більше ніж 0,02 гектара);

- допомогу у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;

- психологічну підтримку (бесіди, спілкування тощо);

- надання інформації з питань соціального захисту населення;

- допомогу в оформленні документів, внесення платежів;

2.3. для отримувачівсоціальноїпослуги V групируховоїактивності:

(включає тіж послуги, що і для IV групи), а також:

- допомогу у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;

- психологічну підтримку (бесіди, спілкування, мотивацію до актив-ності, консультації психолога);

- надання інформації з питань соціального захисту населення;

- допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги;

- допомогу в оформленні документів, внесення платежів.

 

Соціальні послуги понад обсяги, визначені державним стандартом догляду вдома, здійснюються на платній основі, згідно затверджених тарифів.

За консультацією звертатись:

 м. Буринь, вул. Щорса, 6; телефон 2-10-93.