Районна газета

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНИ В ПОРЯДКУ ПОВІДОМНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ГАЛУЗЕВИХ (МІЖГАЛУЗЕВИХ) І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УГОД, КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ

Відділ з питань праці та трудових відносин управління праці та соціального захисту населення Буринської районної державної адміністрації доводить до відома керівників, голів профспілкових комітетів та уповноважених працівників підприємств, установ та організацій  зміни в Порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів

Відповідно до прийнятої  Урядом України постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019  № 768 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. № 115», зазнав змін затверджений нею Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів.

На даний час «Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів» діє в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 768.

Особливості оновленого 21.08.2019 року Порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів полягають у наступному:

Сторони колективного договору (угоди) подають реєструючому органу на повідомну реєстрацію документи на вибір одного із запропонованих варіантів:

- один примірник колективної угоди (договору), змін та доповнень до них разом із додатками та супровідним листом у вигляді оригіналу паперового документа з прошитими і пронумерованими сторінками;

- оригінал електронного документа з пов’язаними з ним кваліфікованими електронними підписами;

- електронну копію оригіналу паперового документа (фотокопію), засвідчену кваліфікованою електронною печаткою.

Реєструючий орган не може відмовляти у повідомній реєстрації колективної угоди, договору, змін і доповнень до них, повертати їх на доопрацювання, витребовувати додаткові документи та встановлювати додаткові вимоги до оформлення поданих на реєстрацію документів.

Реєструючий орган письмово інформує про реєстрацію угоди (договору), змін та доповнень до них суб’єкта, який подав на реєстрацію цей документ.

Звертаємо увагу, що реєструючий орган не робить жодних написів на примірнику угоди, договору, змін і доповнень до них, і не повертає його сторонам.

З метою посилення інформування заінтересованих суб’єктів реєструючий орган оприлюднює:

  • реєстр колективних угод(договорів), змін і доповнень до них;
  • текст колективних угод (договорів), змін і доповнень до них;
  • власні рекомендації щодо проведення угоди (договору) і відповідність з вимогами законодавства (у разі їх наявності);
  • перелік підприємств, установ, організацій, для яких є обовязковими положеннями колективної угоди (у разі подання такого переліку сторонами угоди).

Текст колективного договору, змін і доповнень до нього оприлюднюється за винятком інформації, доступ до якої обмежено його сторонами відповідно до закону.

Реєструючий орган письмово інформує про реєстрацію угоди (договору), змін та доповнень до них суб’єкта, який подав на реєстрацію цей документ.

У разі виникнення питань з приводу використання оновленого Порядку повідомної реєстрації колективних угод, договорів та змін та доповнень до них, звертатися за телефоном відділу з питань праці та трудових відносин управління праці та соціального захисту населення Буринської районної державної адміністрації  2 31 61.