Районна газета

СТВОРЕННЯ УМОВ РІВНОГО ДОСТУПУ ДО ЯКІСНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

У нашій країні, як і в усьому світі, з різних причин зростає кількість дітей із відхиленнями у розвитку, тому актуальним стає створення спеціальних консультацій, які мають на меті всебічну допомогу малюкам.

Буринська районна психолого-медико-педагогічна консультація відділу освіти райдержадміністрації не є винятком, адже спрямована на своєчасне виявлення дітей з порушенням розвитку, створення для них сприятливих форм соціально-педагогічної та медичної допомоги. Також консультація є відповідальною за направлення дітей із порушеннями психофізичного розвитку на обстеження обласною ПМПК для встановлення остаточного діагнозу  і визначення спеціальних умов  навчання, виховання, лікування та соціально-трудової адаптації.

Буринська ПМПК займається консультативно-методичною роботою з батьками, педагогами, лікарями  працівниками соціально-психологічних служб з питань виховання, навчання і лікування дітей з відхиленнями в розвитку, з девіантною поведінкою, у тому числі тих, які не підлягають направленню до спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів. Консультація проводить постійну роз'яснювальну  роботу  серед  населення, працівників закладів освіти, охорони здоров'я, установ і закладів системи праці та соціального захисту населення про необхідність раннього виявлення та організації своєчасної допомоги дітям з вадами розвитку. Спеціалісти консультації беруть активну участь у  розробці  пропозицій  щодо створення умов для інтегрованого навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Під керівництвом завідуючої Лариси Леонідівни Луценко успішно демонструють свій професіоналізм консультанти: І.І. Зозуля, В.І.Гойко, Л.В. Гарбуз, О.А.Жукова. Тому не випадково у  2014-2015 навчальних роках було проведено 8 засідань ПМПК(2 виїзних, 2 на базі міських дошкільних навчальних закладів), на яких вивчались 75 дітей. Більшість обстежених – це діти з порушеннями мовлення. Значній кількості дошкільників та учнів початкової ланки рекомендовано проведення індивідуальних занять з логопедом для формування та корекції звукової системи мовлення. Фахівці відзначають,що проблема надання дітям саме логопедичної допомоги у навчальних закладах району стоїть дуже гостро. Неодноразово порушувалась тема про необхідність відкриття логопедичної групи в Буринському дошкільному навчальному закладі №2 «Джерельце».       Для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, було організовано навчання: 9 (з них 7 – діти з інвалідністю) – за корекційними програмами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей, 1 з інвалідністю – за програмами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушенням опорно-рухового апарату, 1 дитина з інвалідністю – за програмами спеціальних класів для розумово відсталих дітей з порушенням опорно-рухового апарату, 1 – за програмами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції. Для 3 учнів з розумовою відсталістю організовано навчання в інклюзивних класах Буринської спеціалізованої школи № 1та в Успенській загальноосвітній школі І-ІІІ ст.

Останнім досягненням консультації стало проведення 7 травня діагностичного засідання за участю представників обласної ПМПК. На засіданні проходило  психолого-педагогічне обстеження 21 дитини (з них 16 дітей з інвалідністю): 17 шкільного віку та 4 дошкільного віку. Для дітей з порушеннями психофізичного розвитку визначено типи програм, за якими буде здійснюватися навчання у2015-2016 навчальному  році, батьки отримали фахові консультації спеціалістів.

Інклюзивне навчання в загальноосвітніх закладах відображає одну з головних демократичних ідей - усі діти є цінними й активними членами суспільства. Але найголовніше сформувати в дитини з вадами розвитку спрямованість до повноцінного життя, до усвідомлення власної спроможності, підвищення якості власного буття.

 

Тетяна Козленко, студентка СумДУ