Районна газета

ДО ВІДОМА СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУРИНСЬКОГО РАЙОНУ ЩОДО ВІДБОРУ ПРЕТЕНДЕНТІВ НА СТАЖУВАННЯ У НІМЕЧЧИНІ

У Сумській області проводиться відбір на 2014 рік представників великого, середнього та малого підприємництва, державних, комунальних установ та організацій для стажування у Республіці Німеччина за німецькою частиною (GIZ, колишня InWEnt). Програми заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва („Українська ініціатива)”. 

Дана програма є елементом зовнішньоекономічної політики Німеччини і шляхом стажувань в Німеччині сприяє виходу українських підприємств на міжнародні ринки, пошуку шляхів реструктуризації підприємств,

підвищенню кваліфікації українських менеджерів через отримання ними нових компенсацій в сферах ведення бізнесу та іншими іноземними партнерами, ведення переговорів з представниками інших країн.

Проживання, харчування, проїзд по Німеччині, стипендія за рахунок приймаючої сторони; проїзд від України до Німечинни та від Німеччини до України – за рахунок підприємства, яке рекомендує претендента на стажування, або за кошти претендента. Цільовою групою для стажування є керівники середньої і вищої ланки та менеджери українських бізнес-структур.

Відбір на стажування  проводиться по трьох мовах: англійська, німецька, російська – для топ – менеджерів (у виняткових випадках).

Термін перебування в Німеччині один місяць.

Вимоги до кандидатів на стажування у Німеччині:

наявність вищої освіти (не нижче рівня бакалавра);

досвід роботи у сфері економіки та підприємництва щонайменше 1 рік;

вік від 25 до 40 років (як виняток 45 років – для топ-менеджерів).

Конкурсний відбір у групу стажерів.

Для участі у стажуванні кандидат має пройти співбесіду в Сумській регіональній робочій групі Міжвідомчого центру з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва (МЦПК) та отримати її рекомендацію.

Для проходження співбесіди кандидати мають заздалегідь подати наступні документи:

2 заяви;

2 копії диплома про вищу освіту;

4 кольорових фото розміром 3,5х4,5 см;

2 копії паспорта (усі заповнені сторінки);

2 копії трудової книжки (усі заповнені сторінки);

за можливістю – матеріали (буклети, флайери, фотокартки, візитні картки, зразки продукції тощо) свого підприємства.

Заповнити та подати у 2 екземплярах спеціальні форми, що розміщені на сайті (http://www.inwent.org.ua/) за мовним форматом, який вибрав спеціаліст:

анкета кандидата (форма 1);

інформація про підприємство (форма 2);

рекомендація керівника (форму 3);

при стажування зі знанням мови (англійської чи німецької) вищезазначені форми подаються мовою стажування.

Після відбору претендента Сумською регіональною робочою групою МЦПК  кандидат проходить відбір у місті Київ (5-7 листопада 2013 року) або у місті Харків (20-22 листопада 2013 року)  з членами німецько-української комісії, до складу якої входять представники GIZ (InWEnt), німецького навчального консорціуму, Секретаріату та регіональних відділень МЦПК.

Для зустрічі з німецько-українською комісією, яка проводить відбір учасників претендент надає:

рекомендацію регіональної робочої групи;

2 екземпляра заповнених форм за мовним форматом, який вибрав спеціаліст ( див. на сайті http://www.inwent.org.ua/  під лінком „Програма підготовки менеджерів” – „Інформація для кандидатів на стажування” – Форми на участь у стажуванні;

проектне завдання (див. на сайті http://www.inwent.org.ua/ Методичні рекомендації з підготовки проектного завдання);

список німецьких фірм, з якими стажер хотів би встановити контакти під час стажування;

за можливістю – матеріали (буклети, флайери, фотокартки, візитні картки, зразки продукції тощо) для презентації свого підприємства перед німецькими компаніями (див. на сайті Методичні рекомендації з проведення презентації підприємства).

Процедура проведення співбесіди з претендентами на стажування.

1. Співбесіда триває в середньому приблизно 20 хвилин.

2. У процесі співбесіди з'ясовуються:

Рівень знання іноземної мови (у кожному окремому випадку).

Спеціалізація та рівень підготовки у сфері менеджменту, маркетингу, фінансів, управління персоналом тощо.

Мета і конкретні завдання стажування, очікувані результати, спрямовані на підвищення ефективності діяльності підприємства, організації, де працює спеціаліст.

Підприємства, організації, на яких претендент має бажання пройти стажування.

3. Для прийняття рішення щодо відбору на стажування або відмови від стажування першочергове значення мають знання іноземної мови, рівень професійної підготовки, можливість двостороннього економічного співробітництва. Додаткові бали претендент отримує за знання інших іноземних мов, комунікабельність, вміння проявлять гнучкість у прийнятті рішень тощо.

4. Під час співбесіди претендент попереджається про те, що:

Освітні організації за кордоном мають намір врахувати його побажання відносно місця стажування, але не гарантують їх точного виконання.

Якщо до від'їзду у країну стажування претендент змінить місце роботи та свої наміри щодо місця стажування, то він повинен заздалегідь повідомити про це Секретаріат МЦПК, який надасть відповідну інформацію організаторам стажування. В іншому випадку він проходитиме стажування відповідно до висловлених раніше побажань.

Бажано:

Підготувати презентацію своєї фірми в країні стажування (буклети, проспекти, слайди, фотографії, зразки продукції тощо).”

Для встановлення контактів із закордонними фірмами підготувати листи від керівників, у яких будуть підтверджені реальні повноваження стажорів.

Результати співбесіди МЦПК повідомляє кандидатам через три тижні.

Адреса Сумської регіональної робочої групи МЦПК, яка розміщується в  управлінні розвитку споживчого ринку та підприємництва Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації: площа Незалежності, 2, м. Суми, 40030 (7 поверх, вхід у під’їзд міськвиконкому, кімната 137) Телефони для довідок (0542) 62 08 43, 62 08 47, 63 13 25

Пропоновані основні формати на 2014 рік:

Формат груп

Мова

Терміни
програми в
Німеччинні

Цільова груп

Економічна
кооперація

Російська

Один місяць (в період з квітня по листопад)

Керівники вищого рівня (топ-менеджери) всіх секторів економіки, що представляють компанії, зацікавлені у співпраці та налагодженні контактів з німецькими компаніями 

Економічна
кооперація

Англійська

Один місяць (в період з квітня по листопад)

Керівники вищого рівня (топ-менеджери) всіх секторів економіки, що представляють компанії, зацікавлені у співпраці та налагодженні контактів з німецькими компаніями

Тримісяч-ний
формат

Німецька

Три місяці 
(в період з квітня по листопад)

 Керівники вищого рівня (топ-менеджери) всіх секторів економіки, що представляють компанії, зацікавлені у співпраці та налагодженні контактів з німецькими компаніями 

Економічна
кооперація в
аграрному секторі

Російська

Січень 2014

Управлінці середнього і вищого рівня, що представляють компанії аграрного сектору, зацікавлені у співпраці та налагодженні контактів з німецькими компаніями в сферах тваринництва, птахівництво та рослинництва (технології, обладнання тощо)

 У 2014 році у відборі додатково до основних стажувань з встановлення контактів – загальна кооперація – українським менеджерам/підприємцям і підприємствам пропонується стажування у складі міжнародних груп за такими галузевими напрямками:

1. Економічна кооперація у сфері енергоефективності в промисловості;

2. Економічна кооперація у сфері енергоефективності в будівництві і санації будівель і споруд;

3. Економічна кооперація в сфері поновлюваних джерел енергії;

4. Економічна кооперація в секторі охорони здоров’я;

5. Економічна кооперація в гірничодобувній і сировинній промисловості;

6.Економічна кооперація в секторі природоохоронних технологій водопостачання і каналізації, утилізації відходів;

7. Економічна кооперація в аграрному секторі.