Районна газета

ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

25 листопада 2014 року набув чинності  Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» (далі — Закон).

Відповідно до вимог розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення»  Закону, юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом (тобто до 25 листопада 2014 року), подають державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  відомості про свого кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів), у тому числі кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) їх засновника, якщо засновник — юридична особа, упродовж шести місяців з дня набрання чинності Законом.

Представники юридичних осіб повинні подавати державному реєстратору реєстраційну картку форми 4 «Про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

Зазначена реєстраційна картка (форма 4) подається також у разі зміни кінцевого вигодоодержувача та зміни відомостей про нього.

Кінцевий вигодоодержувач юридичної особи — фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі. При цьому фізичною особою — кінцевим вигодоодержувачем юридичної особи не може бути особа, яка є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.

Звертаємо увагу, що відповідно до вимог статті 16611 Кодексу України про адміністративні правопорушення, неподання юридичною особою державному реєстратору передбаченої Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» інформації про вигодоодержувача (вигодоодержувачів) юридичної особи — тягне за собою накладення на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

 

 

 

Державний реєстратор юридичних осіб

та фізичних осіб-підприємців реєстраційної

служби Буринського районного управління юстиції          А.А.Кириленко