Районна газета

ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ РОЗРОБЛЕНО МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПИТАНЬ ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Державна служба якості освіти розробила методичні рекомендації, що допоможуть колективам закладів дошкільної освіти організувати роботу з визначення політики забезпечення якості освітньої діяльності, а колективам закладів позашкілля допоможуть  провести самооцінювання освітніх та управлінських процесів і розбудувати внутрішню систему забезпечення якості освіти

Під внутрішньою системою забезпечення якості освіти (далі – внутрішня система) розуміється сукупність умов, процедур та заходів, що забезпечують ефективність освітніх і управлінських процесів у закладі дошкільної освіти.  До її розбудови варто залучати не лише фахівців закладу освіти, а й батьків, представників місцевої громади, експертів у сфері дошкільної освіти та інші зацікавлені сторони.

Внутрішня система будується на таких принципах: орієнтація на замовника послуг (дітей та їхніх батьків), завоювання його довіри; взаємопов’язаність процесів діяльності закладу; зорієнтованість на поліпшення показників освітнього процесу, підвищення задоволеності батьків, здатність прогнозувати внутрішні й зовнішні ризики та реагувати на них; управління всіма зацікавленими сторонами, щоб оптимізувати їхній вплив на діяльність закладу.

Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти затверджено наказом Державної служби якості освіти України від 30.11.2020 № 01-11/71.

Орієнтовні критерії та індикатори для самооцінювання освітніх і управлінських процесів закладу дошкільної освіти (додаток до Методичних рекомендацій).

Що стосується управлінських процесів у закладах позашкілля, то формування внутрішньої системи рекомендовано розпочинати з визначення стратегії (політики) забезпечення якості освіти, орієнтованої на: партнерство та професійну взаємодію у навчанні, вихованні, розвитку й соціалізації здобувачів освіти; недискримінацію, запобігання та протидію булінгу (цькуванню); прозорість та інформаційну відкритість закладу позашкільної освіти; сприяння здобувачам освіти у формуванні та реалізації їхніх індивідуальних освітніх траєкторій.

Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах позашкільної освіти затверджено наказом Державної служби якості освіти України від 07.12.2020 № 01-11/78. У додатку до них наведено Орієнтовні критерії та індикатори для самооцінювання освітніх і управлінських процесів закладу позашкільної освіти за чотирма напрямами:освітнє середовище закладу; система оцінювання здобувачів освіти; педагогічна діяльність педагогічних працівників, тренерів-викладачів; управлінська діяльність.

За матеріалами Департаменту комунікацій Секретаріату КМУ та Державної служби якості освіти України: https://sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/