Районна газета

САНАТОРНІ ШКОЛИ ТА ШКОЛИ-ІНТЕРНАТИ МАЮТЬ ЗМІНИТИ ТИП ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ВІДПОВІДНО ДО ПОТРЕБ ГРОМАДИ, – РІШЕННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ

Засновники санаторних шкіл (санаторних шкіл-інтернатів) мають змінити тип цих закладів освіти на один з таких, що передбачені Законом України «Про повну загальну середню освіту», або припинити їхню роботу шляхом реорганізації чи ліквідації – такі зміни до відповідного Закону було внесено рішенням Верховної Ради 13 липня 2020 року

«Ухвалені зміни забезпечують можливість ширшого вибору типів закладів загальної середньої освіти, у які засновники зможуть трансформувати санаторні школи та школи-інтернати. Це допоможе сформувати освітню мережу у відповідності до потреб громади та забезпечити право дітей на освіту», – зазначив т.в.о. Міністра освіти і науки України Сергій ШКАРЛЕТ.

У попередній редакції Закону України «Про повну загальну середню освіту» санаторні школи та школи-інтернати мали припинити набір учнів з 2020 року та змінити тип закладу виключно на ліцей. Нова редакція Закону дозволить обрати той тип закладу, що відповідає інтересам здобувачів освіти.

Засновники мають змінити тип закладу, реорганізувати або ліквідувати його протягом року з дня набрання чинності змін до Закону. При прийнятті рішення органи місцевого самоврядування мають послуговуватись потребами громади.

Відповідно до Закону, майно реорганізованих чи ліквідованих санаторних шкіл та шкіл-інтернатів має використовуватись виключно для забезпечення здобуття дітьми та молоддю освіти, надання їм послуг у сфері соціального захисту, культури, спорту та охорони здоров’я.

Станом на 1 січня 2020 року в Україні функціонували 67 санаторних шкіл-інтернатів у 21-й області України, найбільше – 7 таких закладів – у Дніпропетровській області.

За матеріалами Урядового порталу: https://www.kmu.gov.ua/news/sanatorni-shkoli-ta-shkoli-internati-mayut-zminiti-tip-zakladu-osviti-vidpovidno-do-potreb-gromadi-rishennya-verhovnoyi-radi