Районна газета

З 1 СІЧНЯ 2020 РОКУ СТРАТЕГІЧНІЙ ЕКОЛОГІЧНІЙ ОЦІНЦІ ПІДЛЯГАТИМУТЬ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНІВ, МІСТ, СІЛ ТА СЕЛИЩ НА КОРОТКОСТРОКОВИЙ ПЕРІОД

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» (далі – Закон) регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля виконання документів державного планування

Відповідно до статті 1 Закону документами державного планування є стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Частиною першою статті 2 Закону визначені напрямки документів державного планування, які підлягають стратегічній екологічній оцінці, та встановлено, що такій оцінці підлягають документи державного планування, виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливів на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Види діяльності та об’єкти, які підлягають оцінці впливу на довкілля, визначені статтею 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Варто звернути увагу на те, що з 1 січня 2020 року стратегічній екологічній оцінці підлягатимуть програми економічного і соціального розвитку районів, міст, сіл та селищ на короткостроковий період.

Враховуючи вищевикладене, рішення про здійснення у 2020 році стратегічної екологічної оцінки програм економічного і соціального розвитку районів, міст, сіл та селищ на короткостроковий період, а також змін до таких програм, які були або будуть прийняті наприкінці 2019 року без проведення стратегічної екологічної оцінки, мають прийматися замовниками з урахуванням вимог частини першої статті 2 Закону.