Районна газета

ПРОВЕДЕНО МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКУ ЯКОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЗА ПІДСУМКАМИ 2015 РОКУ

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», при Буринському районному територіальному центрі 20.01.2016 була проведена підсумкова нарада з питання результатів проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, які надають установою, самооцінки персоналу установи, який безпосередньо надає соціальні послуги. Проаналізовано стан якості надання соціальних послуг станом на 01.01.2016, розглянуті питання щодо удосконалення та покращення якості надання соціальних послуг непрацездатним громадянам похилого віку, інвалідам; визначення нових форм і методів роботи тощо.

На протязі року проводилася робота щодо впровадження у роботу районного територіального центру Державних соціальних стандартів. Забезпечувалося проведення інвентаризації особових справ отримувачів у частині перегляду терміну дії договорів про соціальне обслуговування відділенням соціальної допомоги вдома. Зокрема, при укладанні нових договорів забезпечувалося дотримання вимог Стандарту соціальної послуги догляду вдома затвердженого наказом Мінсоцполітики № 760 від 13.11.2013 року.

Проводиться робота щодо поетапного впровадження Державного стандарту послуги соціальної адаптації, затвердженого наказом Мінсоцполітики № 514 від 18.05.2015 року. Зокрема, заповнюються індивідуальні плани надання соціальної послуги соціальної адаптації та карти визначення індивідуальних потреб особи в наданні соціальної послуги соціальної адаптації.

Задля ефективного запровадження оцінки якості, наказом директора територіального центру призначена відповідальна особа за організацію та проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг та затверджено склад комісії з оцінки якості соціальних послуг, на яку покладено контроль за правильною реалізацією процедури.

Внутрішню оцінку якості соціальних послуг районного територіального центру проведено за період з 01 липня по 01 листопада 2015 року. В ході організації та проведення оцінки застосовувався затверджений наказом директора територіального центру Порядок проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг. Працівники територіального центру, які безпосередньо надають соціальні послуги, щоденно проводили самооцінку своїй діяльності. Результати самооцінок щосереди обговорювалися на апаратних нарадах при директору територіального центру. За результатами самооцінки 87 % соціальних робітників одержали «добру оцінку», 13 % - «задовільну». 

Комісія з оцінки якості соціальних послуг працювала поетапно: збиралися дані та показники щодо надання соціальних послуг установою, проведено анкетування, проаналізовані отримані дані, за результатами були визначені заходи на покращення стану надання соціальних послуг. 

Засідання Комісії оформлялися протоколом (100 %). Внутрішня оцінка якості надання соціальної послуги догляду вдома визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг (узагальнювалися статуси, які переважали).

 

Показники

якісні

Від 80% до 100%

(добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

Адресність та індивідуальний підхід

«Добре»

-

-

Результативність

«Добре»

-

-

Своєчасність

«Добре»

-

-

Доступність

«Добре»

-

-

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

«Добре»

-

-

Професійність

«Добре»

-

-

 

Показники кількісні

Від 0 % до 20 %

Від 21 % до 50%

Від 51 % до 100%

 

Кількість скарг та результат їх розгляду

«Добре»

-

-

Кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги догляду вдома

 

-

-

«Добре»

Кількість соціальних працівників, які пройшли атестацію

 

-

-

«Добре»

 

Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальних послуг, показники відповідають встановленому рівню – «Добре».

 Оцінка якості соціальних послуг в цілому

 

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу

«добре»

продовжувати роботу з суб’єктом

«задовільно»

-

«незадовільно»

-

 

Проте, незважаючи на «добру» оцінку якості соціальних послуг районного територіального центру, є заходи для покращення роботи установи. Зокрема, матеріально-технічна база територіального центру не дає в повному обсязі надавати якісні соціальні послуги. Відсутність певної кількості кабінетів та приміщень не дають можливості спеціалістам приймати підопічних індивідуально. Працівники, які безпосередньо надають соціальні послуги, не забезпечені повністю необхідним інвентарем та обладнанням. Також необхідно активізувати роботу щодо виявлення громадян, які потребують допомоги та поширення надання населенню платних і безоплатних соціальних послуг.

  

                                                                  Ольга Сухоребра,

                                                                                  директор Буринського районного

територіального центру соціального обслуговування населення