Районна газета

МІНКУЛЬТУРИ РОЗШУКУЄ ЗБЕРІГАЧІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Міністерство культури України оголошує про початок прийому заявок на здобуття премії за збереження та охорону нематеріальної культурної спадщини у 2018 році

Премія за збереження та охорону нематеріальної культурної спадщини  присуджується фольклористам, етнографам, дослідникам, науковцям, збирачам-ентузіастам, фольклорним колективам, солістам, вокалістам, інструменталістам та танцюристам, майстрам-викладачам та керівникам дитячих творчих шкіл народних художніх промислів, котрі своєю діяльністю сприяють виявленню, фіксації, збереженню та популяризації етнокультурної спадщини та регіональних особливостей українського народу.

Премія присуджується на конкурсних засадах щороку в грудні у розмірі двадцять тисяч гривень. Кількісний склад учасників колективу, який претендує на здобуття Премії, не може перевищувати 10 осіб.

Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії подаються до Міністерства культури України професійними творчими спілками та асоціаціями, закладами культури, закладами освіти і науки, культурно-мистецькими та громадськими організаціями.

На здобуття Премії до 1 жовтня разом із супровідним листом подається клопотання про присудження Премії у довільній формі, до якого додаються: матеріали, що засвідчують творчий доробок претендента у вигляді фото, аудіо- або відеозаписів (на електронних носіях інформації), друкованої продукції; ксерокопії рецензій та публікацій у засобах масової інформації; рекомендаційні листи (за наявності); характеристика та фотокартка претендента; згода на обробку персональних даних (відповідно до вимог статті 6 Закону України «Про захист персональних даних»); копії документа, що посвідчує особу, та документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) претендента. У разі коли претендентом є колектив, подається копія документа, що посвідчує особу, та документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) його керівника.

Документи претендентів надсилаються на адресу Міністерства культури України:  вул. Івана Франка, 19, м. Київ, 01601, з поміткою «Премія з нкс».

Днем висунення претендента на здобуття Премії вважається день реєстрації у Міністерстві культури України супровідного листа з вищезазначеними документами.

У разі невідповідності поданих документів вимогам, визначеним у цьому Оголошенні, а також  якщо їх подано після 1 жовтня,  такі документи розгляду не підлягають та повертаються із зазначенням причини повернення.

У разі усунення недоліків документи може бути подано до Мінкультури повторно до 01 жовтня 2018 року.

Контактні дані: (044) 235-22-33, Божко Інна Борисівна