Районна газета

НАСТАВНИЦТВО, ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ІНТЕРНАТНИМ ЗАКЛАДАМ

Перебування дитини у закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей – одна з найважливіших проблем нашого часу. Тому в умовах реформування системи установ інтернатного типу постає питання альтернативної діяльності стосовно дітей, які там проживають.

З метою підготовки вихованців інтернатних закладів до самостійного життя шляхом розвитку їх фізичного, духовного та інтелектуального потенціалу, впевненості у власних силах, формування культурних і моральних цінностей, набуває актуальності впровадження послуги наставництва.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.11.2017 № 465 «Деякі питання здійснення наставництва над дитиною», районні, міські центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді поширюють інформацію про наставництво та надають консультації з питань наставництва заінтересованим особам в усній або письмовій формі, проводять добір кандидатів у наставники, співпрацюють із закладами з метою поширення інформації про наставництво серед працівників закладів, дітей та їх батьків, сприяють в установленні (формуванні) наставницьких стосунків.

Наставництво – це добровільна безоплатна діяльність. Кожен, хто має бажання та можливість – може стати другом дитині, яка позбавлена батьківського піклування: відвідувати її, проводити з нею дозвілля, допомагати із навчанням тощо.  

Наставник це – повнолітня дієздатна особа, яка здійснює діяльність з надання дитині, яка проживає у закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей, індивідуальної підтримки та допомоги, насамперед у підготовці до самостійного життя

Метою наставництва є підготовка дитини, яка проживає у закладі, до самостійного життя шляхом розвитку її фізичного, духовного та інтелектуального потенціалу, впевненості у власних силах, формування культурних і моральних цінностей.

 Основними завданнями наставництва є:

  • визначення та розвиток здібностей дитини, сприяння реалізації її інтересів у професійному самовизначенні;
  • надання дитині доступної інформації про її права та обов’язки;
  • формування в дитини практичних навичок, спрямованих на адаптацію її до самостійного життя, зокрема щодо вирішення побутових питань, розпорядження власним майном і коштами, отримання освітніх, соціальних, медичних, адміністративних та інших послуг;
  • ознайомлення дитини з особливостями суспільного спілкування та подолання складних життєвих ситуацій;
  • сприяння становленню дитини як відповідальної та успішної особистості;
  • формування в дитини навичок здорового способу життя.

Наставництво здійснюється в індивідуальній формі однією повнолітньою дієздатною особою над однією дитиною.

Наставником може бути повнолітня дієздатна особа, яка пройшла курс підготовки з питань соціальної адаптації дітей та їх підготовки до самостійного життя, отримала висновок про те, що вона може провадити діяльність з організації наставництва, та уклала договір про наставництво.

 

Які документи необхідні

Кандидат у наставники подає до центру за місцем проживання такі документи:

  • заяву;
  • копію паспорта громадянина України;
  • висновок про стан здоров’я;
  • довідку про наявність чи відсутність судимості, видану територіальним центром з надання сервісних послуг МВС.

У разі організації наставництва над дитиною з інвалідністю враховується досвід наставника щодо виховання таких дітей або догляду за ними.

Наставник повинен здійснювати наставництво виключно в найкращих інтересах дитини.

Наставники не привозять подарунків вантажівками й не отримують грошей від спонсорів. Але те, що такі взаємовідносини дорослого і дитини дають ефективні результати і займають не останнє місце у справі соціалізації дітей, це факт. За умови тривалих стосунків наставництво допомагає вихованцям розширити кругозір, знайти людську підтримку за межами закладу, навчитися нескладних життєвих премудростей, стати впевненішими у собі, відповідальнішими та готовими до повної незалежності. Навіть за рік дружби з наставниками випускники, як правило, навчаються висловлювати свої, а не колективні думки, керувати власними емоціями, бачити більше позитивного у повсякденних проблемах та знаходити в собі багато нових талантів і сильних сторін.

За більш детальною інформацією звертатись: тел.  2 17 21 Буринський районний центр соціальних служб для сім ї, дітей та молоді пл. Першотравнева, 20, м. Буринь, Сумська область, 41 700